Del: - -

Overblik over materialer og værktøjer

Både fysisk og psykisk arbejdsmiljø skal tænkes med fra starten ved ombygninger, renovering og nybyggeri i såvel de store produktions-køkkener som i de mindre køkkener i daginstitutioner, plejeboliger, leve- og bomiljøer m.v.

Godt arbejdsmiljø i det gode køkken

Branchevejledningen Godt arbejdsmiljø i det gode køkken beskriver planlægningen af bygge- eller renoveringsprocessen og giver anvisninger og gode råd til lokaler, indretning, indeklima, inventar, maskiner og udstyr samt hygiejne. Vejledningen er især rettet til:

  • Byggesagsansvarlige, arkitekter og teknikere, som er ansvarlige for at planlægge og gennemføre ombygning og nybyggeri af mindre institutionskøkkener.
  • Institutionsledere og arbejdsmiljøgrupper, som skal formulere arbejdspladsens og medarbejdernes ønsker og holdninger

Vejledningen kan bruges både i offentligt ejede samt i selvejende og private institutioner.

Det pædagogiske køkken

De fleste køkkenmedarbejdere er glade for deres arbejde. Men nogle oplever et stort arbejdspres, manglende anerkendelse og fysiske belastninger.

Pjecen Det pædagogiske køkken er en guide til, hvad I på arbejdspladsen kan gøre for at sikre, at alle får en god dag i køkkenet. Guiden er rettet mod ledelse, MED-udvalg og arbejdsmiljøorganisation. 

Børn og hygiejne i køkkenet

Der er en række betingelser, som skal opfyldes i forbindelse med hygiejnen, når man vælger at inddrage børn i tilberedning og servering af maden i daginstitutionen. Læs mere om hygiejne og børn i køkkenet.

Andre materialer om byggeri og indretning af køkkener

Ergonomi i køkkenet


Senest revideret den 11. maj 2020