Godt arbejdsmiljø i det gode køkken

Få gode råd og anvisninger om byggeri og indretning af mindre køkkener i daginstitutioner, plejeboliger, leve- og bo-miljøer m.v.

Hent publikationen her
Del: - -

Når børn er med i køkkenet

Der er en række betingelser, som skal opfyldes i forbindelse med hygiejnen, når man vælger at inddrage børn i tilberedning og servering af maden i daginstitutionen.

For mange daginstitutioner er det et pædagogisk mål at inddrage børnene i tilberedningen og serveringen af maden. Der findes en række regler for, hvordan det kan ske, så man ikke går på kompromis med hensynet til god hygiejne.

Reglerne og hygiejneanbefalinger er beskrevet i Sundhedsstyrelsens hæfte 'Hygiejne i dagtilbud'. 

Sudhedsstyrelsens anbefalinger

Generelt kan man sige, at det er helt OK at inddrage børnene i tilberedning og servering af maden, når en række betingelser er opfyld:

 • Der tilberedes mad til en mindre og relativt lukket personkreds, fx til børnehavens egne børn. 
 • Børn og personaler, der har været syge inden for de seneste dage med fx virus, kan ikke deltage i madlavningen. 
 • Inddragelsen er hygiejnisk forsvarlig i det konkrete tilfælde. Blandt andet skal der være så meget plads i køkkenet, at man kan holde ferske råvarer og spiseklar mad adskilt, selv om der er flere om at lave maden. 
 • Børnene bliver instrueret i hygiejnen under tilberedning af mad. 
 • Personalet sikrer, at maden fremstilles på en hygiejnisk forsvarlig måde. 
 • Børnene opfylder de samme krav til personlig hygiejne som personalet.

Børnene skal lære at vaske hænder grundigt:

 • Før madlavningen 
 • Imellem urene og rene processer 
 • Efter toiletbesøg 
 • Efter nysen og hosten.

Børnene skal også lære, at:

 • De ikke må putte fingrene i mund, næse eller hår, mens de er i køkkenet. 
 • Holde råvarer adskilte, fx råt kød eller æg fra tilberedt mad. 
 • De ikke må smage på fx råt kød, dej og lignende.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at børnene kun får opgaver, der indebærer en begrænset hygiejnisk risiko, fx at skære brød, kager, frugt eller grønsager. 

Husk, at forklæder er praktiske og smarte. En stor ren t-shirt kan også gøre det.


Senest revideret den 29. maj 2024