Del: - -

Hvad håndterer du?

Inspiration til hvordan du kan undgå ulykker ud fra hvad du håndterer.

Når du skal flytte noget tungt
Vidste du, at gennemsnitligt 12.000 danskere rammes af en arbejdsulykke i forbindelse med manuel håndtering? Hvert år.

Håndtér de uhåndterlige ting
Gode råd til at flytte uhåndterlige ting. 

Håndtering af affald
Affald og storskrald er ofte tungt og uhåndterligt. Der er risiko for snit- og stikskader fra glasskår og lignende.

Brug af motorkøretøjer
Motorkøretøjer kan f.eks. være traktorer, selvkørende plæneklippere eller fejemaskiner. Læs og følg brugs- og sikkerhedsanvisningen.

El-værktøj, havemaskiner og trykluft
Undgå stød, ulykker og arbejdsbetingede lidelser ved at følge disse råd.

Kemi og farlige materialer
Læs om håndtering og opbevaring af kemikalier og farlige materialer.

Nye faremærker siden 2010
Fra 2010 er der kommet nye regler for mærkning af farlige stoffer og materialer. Reglerne er ens i hele EU og kaldes CLP. Reglerne betyder, at de orange faremærker erstattes af nye rød/hvide farepiktogrammer. Se nedenfor.

MAL koder
Lak, maling, lim, rensevæsker, fugemasser og lignende produkter er udstyret med en MAL-kode. Den kan enten findes tydeligt på emballagen eller også er den blevet meddelt på anden måde skriftligt til modtager af produktet. Der skal normalt anvendes et produkt med lavest muligt kodenummer i brugsklar stand.


Senest revideret den 17. august 2020