Enkle metoder: Forebyg fald i døgntilbud

Der er forskellige måder at arbejde med at forebygge fald- og snubleulykker. Her kan I se eksempler på, hvordan man systematisk kan arbejde med forebyggelsen.

Når I inddrager alle i arbejdet med at forebygge faldulykker, får I flere idéer til løsninger, og samtidig får I skabt opmærksomhed på, at fald ikke er ‘hændelige uheld’ men kan forebygges. I kan fx tage forebyggelse af faldulykker op på et personalemøde med udgangspunkt i risikofaktorer, som kollegerne har været med til at påpege, eller som I i arbejdsmiljøgruppen har fundet. Her kan I sammen foreslå løsninger.

Fakta om materialet

Arbejdspladstype: Døgntilbud

Emne: Forebyggelse

Målgruppe: Arbejdsmiljøgruppen

Sidetal: 1

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2017

Forfatter: TeamArbejdsliv

Ansvarlig: Rasmus Monnerup Jensen