Del: - -

Arbejde med børn giver faldulykker

30 pct. af de alvorlige ulykker i daginstitutioner sker ved fald, glid og snublen i gulvhøjde. Hertil kommer de 14 pct., der skyldes fald fra højden. I alt er det næsten halvdelen. Værst står det til i børnehaver og aldersintegrerede daginstitutioner.

I dagtilbud og daginstitutioner skyldes 26 pct. af de alvorlige ulykker fald, glid og snublen i gulvhøjde. Hertil kommer de 19 pct., der skyldes fald fra højden.  Værst står det til i børnehaver og aldersintegrerede daginstitutioner.

Alvorlige ulykker er kendetegnet ved, at de giver mindst tre ugers fravær.

  • Hent kampagnemateriale: "Fald ikke på halen - Det kan forebygges" er en samlet kampagnepakke, som kan bruges til at forebygge fald- og snubleulykker i dag- og fritidstilbud.

Læs også:

I daginstitutioner har medarbejdere ofte fokus på børnene, og det kan fjerne fokus fra det underlag, de færdes på. Samtidig ligger der ofte legetøj på gulvet. Derfor er det god kultur, at bevæge sig roligt og kontrolleret, selv i situationer, der kan virke stressende.

Arbejdsskadekonsulent i BUPL, Jacob Madsen, har analyseret 46 faldulykker fra 2013 blandt medlemmerne.

- Årsagerne er meget forskellige, men det er typisk i glat føre eller i forbindelse med en aktivitet, at det går galt, siger han.

Typiske ulykker indendørs

Indendørs sker ulykkerne typisk, fordi medarbejderen glider i et stykke papir på gulvet eller bærer på mad og service. Her er to konkrete eksempler fra Arbejdstilsynet (ulykkesanmeldelser):

En ansat kalder på et barn og tager et skridt. Træder på en paletkniv. Glider og får fat i en bordkant.
Det giver et jag i bækkenet og op i ryggen. Hændelsen kostede medarbejderen 1-3 måneders fravær.

Telefonen ringer i den tilstødende stue. En ansat vil skynde sig at tage den, fordi den ellers bliver automatisk viderestillet. På vejen falder den ansatte over en metalkant på dørtrinnet og lander på metalskinnen. Hændelsen resulterer i et brud på albuen og giver 3-4 uger fravær.

Det siger sig selv, at den slags ulykker øjeblikkeligt forhindrer medarbejderen i at løse den opgave, som man ville skynde sig at klare.

Typiske ulykker udenfor

Der sker rigtig mange ulykker udenfor på legepladser og udearealer. Her kan man snuble over legeredskaber og børn. Fugtigt græs, gravede huller og huller i trapper og flisegange er andre typiske årsager til, at personalet falder. Det er derfor vigtigt at vedligeholde og rydde op på udearealerne - også af hensyn til børnenes sikkerhed.

Her er to eksempler fra Arbejdstilsynet:

En ansat er i let løb på legepladsen, træder ned på en sandskovl og vrikker om på højre fod. Medarbejderen får en forstrækning og et brud på en knogle i foden og må blive hjemme i 3-4 uger.

En ansat bærer på en barnecykel i den ene hånd. Træder ned i et uventet hul ved fodboldbanen og får en forstrækning i foden, som koster 3-4 ugers fravær.

BUPL supplerer med flere eksempler:

En pædagog gled på en mudret fodboldbane, mens han spillede bold med børnene.

En faldt på en glat gangrist, der ikke var ryddet efter snefald.

En faldt i forbindelse med, at hun skulle undvige et barn, der kom løbende.

En gled på et glat gulv, der lige var gjort rent - udenfor normal rengøring.

Den generelle risiko for at falde udenfor øges om vinteren, når der er sne og is.

Læs mere

Oplysningerne i denne artikel stammer fra Arbejdstilsynet, og tallene fra en opgørelse af de anmeldte alvorlige arbejdsulykker i perioden fra 2011-2014. Læs mere om ulykker på Arbejdstilsynets hjemmeside.


Senest revideret den 29. maj 2024