Del: - -

Undgå faldulykker med god indretning i daginstitutionen

Af journalist Lone Bolther Rubin

Man kan forebygge mange faldulykker på pædagogiske arbejdspladser med god indretning. Det handler om at skabe en indretning, der tager højde for de aktiviteter, der foregår.

Leg med legesager bør for eksempel ikke foregå på gangarealer. Så overvej, hvordan I med reoler og andre møbler kan skabe nogle naturlige nicher, hvor børnene automatisk vil samles om legen, så der ikke ligger legetøj der, hvor man går.

Skridsikre gulve
Det kan også være en god idé med skridsikre gulve. Våde indgangspartier i regn og sne eller spildt mælk til frokosten kan være det, der river benene væk under en medarbejder.

Er gulvene ikke skridsikre, må man være ekstra påpasselig med at tørre gulve. Sørg også for en kultur, hvor børn og forældre ikke går ind med udendørs fodtøj på.

Trim naturen til sikker færden
Udendørs arealer skal også "indrettes" sikkert. Nogle gange må man trimme naturen, så der for eksempel ikke stikker en rod op et sted, hvor børn og voksne løber.

Som på alle andre arbejdspladser handler det også om at vedligeholde terrasser, trapper og lignende, så der ikke er nogen, der snubler i et hul eller over en løs flise.

Det betyder ikke, at en legeplads skal renses for udfordringer for børnene. Der skal stadig være "forhindringer" - gerne naturlige.

De skal bare være synlige og indlysende og være placeret, så man ikke falder over dem i forbindelse med andre aktiviteter.


Senest revideret den 20. marts 2020