Test: Uklare og modstridende krav i arbejdet

Uklare og modstridende krav i arbejdet kan være en belastning i det psykiske arbejdsmiljø. Dét, der er vigtigt i forhold til at forebygge og håndtere de belastninger, der knytter sig til de uklare og modstridende krav er, at de håndteres på det rette sted i eller uden for organisationen, og at man får handlet på de dele, man reelt har indflydelse på

Redskabet hjælper jer til at få øje på, hvad I selv har indflydelse og kan handle på - og hvordan I kan involvere andre i organisationen med henblik på at forebygge eventuel belastning.

Find skema til opfølgning her

Hent materialet

Fakta om materialet

Type: Redskab

Emne: Krav

Sidetal: 8

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2023

Ansvarlig: Lise Keller