Del: - -

Uønsket seksuel opmærksomhed

Uønsket seksuel opmærksomhed kan have store konsekvenser. Det er vigtigt, at sætte grænser for en seksuelt grænsende adfærd og at arbejde sammen om forebyggelsen på alle niveauer på arbejdspladsen.

Hvordan kan I sætte grænser for en seksuelt krænkende adfærd?

Social- og sundhedsassistent Louise og hendes kolleger kommer bl.a. hos Flemming, som pga. amputeret ben bruger kørestol. Han får besøg ca. seks gange dagligt og får hjælp til personlig pleje, rengøring og tøjvask.

Flemming er præget af et stort alkoholforbrug og har en mere og mere grænseoverskridende adfærd. Han har hele tiden været meget optaget af sex, og de kvindelige medarbejdere lægger ører til mange kommentarer om deres krop, og hvad Flemming kunne tænke sig at gøre ved dem – med efterfølgende klap bagi.

Flemming sidder ofte med bukserne nede og onanerer bevidst foran medarbejderne, også når han skal hjælpes med bleskift. Medarbejderne har bedt ham stoppe med sin adfærd, men han virker temmelig ligeglad.

Louise og flere af hendes kolleger synes efterhånden, det er ubehageligt at komme i hjemmet.

Forslag til overvejelser i arbejdsmiljøgruppen:

 • Risici ved seksuelt krænkende adfærd
 • Er kendskabet til retningslinjerne for håndtering af denne type adfærd kendte af alle medarbejdere
 • Mulighederne for støtte fra sexolog og arbejdspsykolog
 • Hvem har hvilke roller og hvilke ansvar i den konkrete situation?

Læs mere om seksuel chikane på selve arbejdspladsen på etsundtarbejdsliv.dk.

Ideer til handlemuligheder

Oversigten er ikke fuldstændig, men giver ideer, som kan være udgangspunkt for en fælles drøftelse. Det er vigtigt at I arbejder sammen på alle niveauer på arbejdspladsen.

INDIVID

 • Forlade hjemmet, hvis hun føler sig chikaneret eller truet
 • Give tilbagemelding til arbejdsleder, arbejdsmiljøgruppen om oplevelser
 • Skabe dialog med Flemming om andre måder at udleve seksualitet på

LEDELSE

 • Sørge for, at retningslinjer er kendt af alle
 • Aftale om to personer ved hvert besøg
 • Dialog og aftale med Flemming om acceptabel adfærd ved opgaveløsning
 • Kontakt med læge om mulig medicinsk behandling eller henvisning til psykolog/sexolog/seksualvejleder
 • Kontakt til pårørende, netværk
 • Kontakt til demenskonsulenter (hvis alkoholdemens),
 • Vurdere behov for ny visitation

GRUPPE

 • Have dialog i gruppen om erfaringer og mulige handlinger 
 • Give faglig og kollegial støtte
 • Være lydhør over for forskellige perspektiver og erfaringer med Flemming
 • Skabe afklaring af, hvordan situation kan håndteres ens
 • Bakke op om fælles handlinger og retningslinjer fx at flytte Flemming til at andet rum ved tøjvask og rengøring
 • Hjælp til at se pornofilm
 • Skabe kontakt til arbejdspsykolog, der kan give medarbejdere hjælp til håndtering af situationen
 
ORGANISATION
 • Sørge for tydelige retningslinjer for håndtering af seksuelt krænkende adfærd
 • Følge op på, om det løbende APV-arbejde fungerer i praksis
 • Udarbejde vejledninger, skabeloner og systemer til nødvendig dokumentation og kommunikation
 • Sikre tværgående opgaveløsning med inddragelse af og i samarbejde med andre fagprofessionelle

Tal med din leder - og gruppen

Møder du som medarbejder noget, der overskrider dine grænser, og som du ikke ved, hvordan du skal forholde dig til, så fortæl det til din leder. Tag emnet seksualitet op på et møde i teamet, og få talt om både lovens rammer, en evt. kommunal seksualpolitik, jeres værdier og jeres egne grænser.

Husk på, at selvom et flertal i gruppen mener, at forholdene er acceptable, fjerner det ikke nødvendigvis oplevelsen af en grænseoverskridende adfærd hos den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt at få talt sammen i teamet, så de nødvendige hensyn kan tages.

Hvad må man?

Det er strafbart for ansatte på fx botilbud at fungere som seksualpartner. Prostitution er lovligt i Danmark, men det er muligt for den enkelte kommune at vedtage politikker, der forbyder de ansatte at formidle kontakt mellem fx beboere på et botilbud og prostituerede.

 

Læs mere her


Senest revideret den 1. februar 2023