Grib ind – overfor krænkende handlinger af seksuel karakter

Dialogværktøjet har fokus på vidners mulighed for at gribe ind og sige fra i situationer, der kan være krænkende.

Hent dialogværktøjet her
Uønsket seksuel opmærksom fra borgere
Uønskede tilnærmelser eller berøring kan opleves som et tabu, og det kan være svært at sige fra, når man oplever det i arbejdet. Ved at åbne op for dialoger i trygge rammer og drøfte dilemmaer i fællesskab, kan I blive bedre klædt på, hvis sådanne situationer opstår.
Hent værktøjerne her
Del: - -

Specielt om sexchikane

Seksuel chikane er en form for mobning, hvor den krænkende handling hovedsageligt har seksuel karakter.

I de fleste tilfælde er det mænd, der udøver sexchikane mod kvinder, hvor manden er overordnet og indtager en magtposition over kvinden, som han udnytter i chikanen. Men det kan selvfølgelig også sagtens være omvendt, eller mellem samme køn. 

Typiske eksempler på sexchikane

Kys, berøringer på bryst og i skridtet. Klap bagi og berøringer af ryg og lænd.

Opfordringer til seksuelt samkvem, sjofle vittigheder, seksuelt præget telefonterror eller uvelkomne forespørgsler om seksuelle emner.

Andre krænkende handlinger som f.eks. at vise pornografiske billeder.

Læs mere om seksuel chikane på selve arbejdspladsen på etsundtarbejdsliv.dk.

Grænsen er svær at trække

Der findes ikke nogen objektivt fastlagt grænse mellem acceptabel omgang mellem mennesker på arbejdspladsen og seksuel chikane. Opfattelsen er ofte forskellig fra person til person og fra arbejdsplads til arbejdsplads.

Sexchikane defineres derfor som en seksuel handling, som den, der bliver udsat for handlingen, ikke ønsker, og derfor finder ubehagelig.

Fordi traditioner, omgangsformer og opfattelser er så forskellige, vil det i en del tilfælde kun være rigtigt at tale om sexchikane, hvis offeret har gjort opmærksom på, at handlingen er uønsket og ubehagelig, og at kollegaen ikke viser respekt for dette.

Sådan undgår du sexchikane

Sig fra over for seksuelt orienterede handlinger, som du ikke bryder dig om. Hvis kollegaen ikke er ude på at chikanere dig, vil krænkelsen stoppe her.

Hvis sexchikanen fortsætter, gælder de samme forholdsregler som ved andre former for mobning.

Respekter hvis din kollega siger fra over for dine handlinger. Også selv om du selv synes, at de er uskyldige.

Læs også:

NFAs guide om uønsket seksuel opmærksomhed fra borgere

Artikel om uønsket seksuel opmærksomhed

Arbejdstilsynets regler og vejledning om seksuel chikane

VPTs pjece om vold, mobning og chikane på kommunale arbejdspladser

AT-Vejledning: Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane 


Senest revideret den 4. februar 2021