Anerkendende undersøgelse

I fastlåste konflikter er den anerkendende undersøgelse et godt alternativ til den traditionelle måde at løse konflikter på. Metoden er også god til konflikter, hvor mange parter er involveret.

Anerkendende undersøgelse går udenom konflikten og opløser negative kommunikationsmønstre. I stedet for at tale om det, der er gået galt, inviteres parterne til at tale sammen om en ønsket fremtid.

Filosofien er, ”at der bag ethvert problem skjuler sig en frustreret drøm”, og at det er mere konstruktivt at skabe fælles dialog om det, vi ønsker skal ske end at se på det, der ikke fungerer. På trods af fastlåste konflikter er der altid noget på arbejdspladsen, der fungerer godt, og det kan vi bruge til at løsne op for en konflikt. 

Principperne i den anerkendende undersøgelse

Når I vil bruge den anerkendende undersøgelse, skal I først nøje overveje, hvilke temaer I skal tale om og hvem, der skal deltage i processen. Her er de overordnede principper for processen:

 1. Anerkend de gode ting:
  De involverede parter interviewer hinanden ud fra en nøje udarbejdet spørgeguide. Spørgsmålene har til hensigt at undersøge specifikke situationer eller dage, hvor tingene har fungeret godt. Hvad skete der? Hvad gjorde du? Hvem bidrog på en særlig måde? osv. Efterfølgende deler parterne interviewresultaterne med de øvrige involverede, så der skabes fælles læring og en større gensidig anerkendelse.
 2. Skab positive ønsker for fremtiden:
  Ved at tænke på de situationer i fortiden som har fungeret godt, deler parterne deres håb og drømme for fremtiden. Tænk stort og bredt. Fx: Hvordan vil arbejdspladsen se ud, hvis de ting, der gør samarbejdet allerbedst, var der hele tiden? Hvilke resultater ville kunne opnås? Hvad ville andre sige om dem?
 3. Skab fælles dialog om fremtiden:
  Nu følger parterne drømmene for fremtiden op og omsætter dem til mere konkrete bud på, hvad der skal gøres, for at de kan realiseres. Målet er at skabe et fælles billede af, hvordan den fremtidige arbejdsplads eller det fremtidige samarbejde skal være.
 4. Skab fornyelse – tilfør noget anderledes:
  Vælg mellem de forskellige veje, I kan følge for at virkeliggøre den ønskede fremtid. Aftal hvilke skridt I skal tage for at komme i den ønskede retning? Hvordan kan den enkelte bidrage? Hvad er den mindste ting, der vil gøre den største forskel?

Kilder: Gitte Haslebo ”Relationer i organisationer – en verden til forskel” og Mads Ole Dall & Solveig Hansen: ”Slip anerkendelsen løs!”


Senest revideret den 22. april 2021