Aktiv lytning

Ofte opstår konflikter, fordi vi fokuserer på at fremføre vores egne synspunkter og glemmer at lytte til det, andre siger. I aktiv lytning er målet at forstå, hvad den anden mener - ikke kun at fremføre egne synspunkter. Det skaber større gensidig forståelse.

Lad den anden tale og selv finde løsninger

I aktiv lytning øver du dig i at sige så lidt som muligt og lade den anden tale. Du kan understøtte samtalen ved at være nærværende og signalere et åbent og imødekommende kropssprog. Du skaber dermed den bedst mulige stemning for den, der fortæller. Den talende får et refleksionsrum, så han eller hun selv får øje på de løsninger, der føles rigtige i situationen.

Øvelse: Aktiv lytning, refleksion og dialog

Aktiv lytning, dialog og refleksion kan I med fordel træne en gang imellem ved for eksempel temadebatter. Medarbejderne sidder i grupper på 4-6 personer, og det kunne foregå på følgende måde:

  1. Spørgsmålet til grupperne er, hvordan medarbejderne oplever et udvalgt emne, fx kommunikationen på arbejdspladsen.
  2. En medarbejder begynder og har fem minutter til at give udtryk for sin holdning og mening. De andre må ikke afbryde eller komme med kommentarer - de skal lytte.
  3. Når de fem minutter er gået, fortsætter den næste i gruppen efter samme princip og så fremdeles, indtil alle medlemmer af gruppen har givet udtryk for deres holdning.
  4. Herefter er der dialog med henblik på at nå frem til fælles holdninger.

Metoden er enkel og effektiv og giver øvelse i at lytte, reflektere og holde sig til dialogen frem for diskussionen. Sidegevinsten er for det første, at alle har en oplevelse af at blive hørt, og for det andet at man opnår et bedre kendskab til kollegaernes synspunkter. Træffes der senere en beslutning på baggrund af dialogen, vil den enkelte føle sig medansvarlig.


Senest revideret den 6. august 2020