Adskil det private, personlige og professionelle

Når du arbejder med andre mennesker, bruger du dig selv som redskab, og følelserne kan nemt blande sig i den professionelle samtale. Når det sker, kommer du let i en forsvarsposition. Så er det svært at bevare det professionelle overblik. En måske berettiget kritik kan udvikle sig til en konflikt.

Skal starte med dig selv

Alle mennesker er sårbare. Du skal selv finde ud af, hvad der får dig til at reagere aggressivt og forsvarspræget i en konfliktsituation, og hvordan du kan lære at reagere anderledes. Mange har især svært ved at håndtere kritik. Her er refleksion guld værd, så du kan lære at adskille den professionelle del fra den private del af din person.

Når følelserne løber af med én

Pia har været lærer i 15 år og synes selv, at hun er en ansvarlig og pligtopfyldende lærer. I frokostpausen kommer en kollega hen til Pia og beklager sig over, at Pia ikke har passet sin gårdvagt. Kollegaen er irriteret, fordi hun har måttet være alene om gårdvagten, og fordi nogle elever lavede ballade. Pia bliver forskrækket over kollegaens reaktion og svarer: ”Slap lige lidt af. Plejer jeg måske ikke at passe mit arbejde?” Kollegaen bliver endnu mere sur, og Pia føler sig overfuset og ked af det.

Pia handler med følelser

Pia kom i en forsvarsposition, hvor hun handlede ud fra sin følelsesmæssige reaktion på kritikken om, at ”Min kollega siger, at jeg ikke har gjort mit arbejde godt nok, men det passer ikke, for jeg er altid pligtopfyldende”.

Pia havde faktisk overset, at hun skulle være gårdvagt, så hun kunne have svaret kollegaen: ”Jeg kan godt forstå, at du er irriteret. Jeg har fuldstændig overset den vagt. Det må du undskylde.”

Den professionelle del af vores person, som består af vores uddannelse, faglighed, teorier, viden, etik mv.

Den personlige del, som er vores personlighed, vores måde at agere på, vores fremtræden mv.

Den private del, som er præget af vores opvækstbetingelser, oplevelser af traumer og succeser, vores psykiske bagage. Den side af os vedkommer kun dem, vi selv inviterer til at få del heri.

Sårbar over for kritik

Hvis Pia ønsker at blive bedre til at håndtere kritik, må hun undersøge, hvad der skete for hende i situationen. Det kræver, at Pia kan adskille sit professionelle jeg fra sit private jeg. Hun skal benytte refleksionscirklen og samtidig være bevidst om, at vi alle i vores job er underlagt "de tre p’er".

Pia forsvarede sig i situationen. Hun handlede, som hun gjorde, fordi hun er sårbar over for kritik. Hun inviterede dermed kollegaen ind i den private del af sin personlighed. Hun mistede samtidig det professionelle overblik, da følelserne styrede handlingen.

Refleksion styrker din evne til at klare konflikter og kritik

Når du går i forsvarsposition, giver du den anden part gode kort på hånden til at fortsætte kritikken. Risikoen for konflikt bliver større.

Når du arbejder bevidst med refleksion over din egen praksis, vil du være mere opmærksom på at adskille den professionelle og den private side. Du skal bevidst træne at bevare det professionelle overblik frem for at lade dig dominere af følelser og komme i forsvarsposition. På den måde udvikler du din evne til at håndtere konflikter og kritik.


Senest revideret den 21. februar 2020