Gymnasiale uddannelser - Den gode modtagelse

En guide til introduktion af nye medarbejdere på de gymnasiale uddannelser.

Denne guide handler om, hvordan I tilrettelægger en god modtagelse, og derved sikrer, at den nyansatte bliver integreret både fagligt og socialt og oplever et godt arbejdsmiljø. Det er en fælles opgave for alle på arbejdspladsen at medvirke til, at den nye kollega kommer godt fra start.

Fakta om materialet

Målgruppe: Ledere og arbejdsmiljøgruppe

Sidetal: 16

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2016

Opdateret dato: 2020

Ansvarlig: Mads Kristoffer Lund