Del: - -

Guider til den gode modtagelse

Det er en fælles opgave for alle på arbejdspladsen at medvirke til, at den nye kollega kommer godt fra start. Både ledelsen og mange andre spiller vigtige formelle og uformelle roller.

At rekruttere en ny medarbejder er en begivenhed fyldt med forventninger og nye muligheder. Guiderne om den gode modtagelse handler om det næste skridt: At den nye medarbejder bliver en integreret del af arbejdspladsen.

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration har udarbejdet fem guider med inspiration til, hvordan I tilrettelægger en god modtagelse og derved sikrer, at den nyansatte bliver integreret både fagligt og socialt og oplever et godt arbejdsmiljø.

Guiderne er skrevet til ledelsen, arbejdsmiljøgruppen og andre fora eller personer på arbejdspladsen, der spiller en rolle i forhold til at sikre et godt arbejdsmiljø og en god modtagelse af den nyansatte.

Fælles guide til kontor, social- og sundhedsområdet

Fem guider til undervisningsområdet

 


Senest revideret den 21. september 2022