Del: - -

Fakta om den gode modtagelse

De første tre måneder i ansættelsen er afgørende for, om den nyansatte finder sig tilrette i organisationen - og bliver i jobbet. Derfor er det sund fornuft at tage godt imod de nye medarbejdere.

At rekruttere en ny medarbejder er en begivenhed fyldt med forventninger og nye muligheder. Den gode modtagelse handler om det næste skridt: At den nye medarbejder bliver en integreret del af arbejdspladsen.

Markante gevinster

Der kan være mange gevinster at hente med en relativ beskeden indsats. En god introduktion og start med nye medarbejdere kan have en positiv indvirkning på flere forhold:

  • Bedre trivsel for den nyansatte
  • Større kvalitet i opgaveløsningen
  • Bedre fastholdelse af medarbejdere
  • Færre arbejdsskader
  • Færre sygedage
  • De nye bliver hurtigere produktive og kan aflaste deres kolleger
  • Stærkere fællesskab på arbejdspladsen

Bedre fastholdelse

Forskningen viser, at ansatte, som får et velstruktureret introduktionsprogram, har 70% større sandsynlighed for fortsat at være på arbejdspladsen efter tre år.

Nyansatte er den gruppe, som sidder løsest på enhver arbejdsplads, og står derfor for den største udskiftning i personalegruppen. Stor udskiftning i medarbejdergruppen har både dårlig indvirkning på arbejdsmiljøet og på økonomien. 

En fælles opgave

Den vigtigste bestemmende faktor for, hvor produktiv den nyansatte bliver, er om arbejdssituationen og arbejdsmiljøet opleves som positivt eller negativt i starten. Det er nemlig i de første tre måneder, at den nyansattes tilhørsforhold til arbejdspladsen formes.

Det er en fælles opgave for alle på arbejdspladsen at medvirke til, at den nye kollega kommer godt fra start. Både ledelsen og mange andre spiller vigtige formelle og uformelle roller.

Hent guiderne til den gode modtagelse

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration har udarbejdet fem guider med inspiration til, hvordan I tilrettelægger en god modtagelse og derved sikrer, at den nyansatte bliver integreret både fagligt og socialt og oplever et godt arbejdsmiljø.

Guiderne er skrevet til ledelsen, arbejdsmiljøgruppen og andre fora eller personer på arbejdspladsen, der spiller en rolle i forhold til at sikre et godt arbejdsmiljø og en god modtagelse af den nyansatte.


Senest revideret den 30. april 2020