Del: - -

Love og regler om støj

Lovgivningen har fastlagt en række krav til støjbelastningen og akustikken på arbejdspladser. Der findes særlige regler for rum, som bruges af børn og unge.

Generelt gælder det, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdet skal kunne udføres, så folk ikke unødigt udsættes for støj.

De generelle regler om beskyttelse mod støj

Arbejdstilsynets Støjbekendtgørelse §9 slår fast, at "Unødig støjbelastning skal undgås. Støjniveauet under arbejdet, herunder niveauet for infralyd og ultralyd, skal derfor holdes så lavt, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling".

Ingen må udsættes for vedvarende støjbelastning over 85 dB eller for spidsværdier af impulser over 137 dB(C). Arbejdsrum skal være forsvarligt isoleret mod udefrakommende larm.

De akustiske forhold skal være tilfredsstillende. Arbejdsstedets indretning og materialer skal skabe en god akustik i rummet. Akustikken, beskrevet ved efterklangstiden.

Bygningsreglementet og den tilhørende vejledning sætter præcise grænser for efterklangstiden i forskellige typer af rum - se neden for. For eksempel må efterklangstiden højst være 0,4 sekund i dagtilbud og 0,6 sekund i for eksempel kontorlokaler, undersøgelsesrum på hospitaler og klasseværelser på skoler.

Særligt om støj i rum for børn og unge

Ud over de generelle krav, som gælder for alle, findes der en række særlige krav til støj og akustik, som specifikt handler om rum for børn og unge - altså skoler, daginstitutioner, fritidshjem og SFO. 

Læs oversigt over bestemmelserne her

Arbejdstilsynets regler, anvisninger med mere

Bygningsreglementet

  • Bygningsreglementet 2018: Reglement fra Erhvervs- og Byggestyrelsen der indeholder bl.a. gældende regler for lydforhold og støjniveau.

Senest revideret den 22. november 2023