Støj i dagtilbud og SFO

Hent kort introfolder til kollegerne og få 5 tips til god akustik.

Læs mere
Åbne kontormiljøer

Tre målrettede guider giver bud på, hvordan man kan tackle problemer i eksisterende åbne kontormiljøer.

Læs mere

Dæmp støjen: Tre hovedveje til mindre støj på arbejdspladsen

Der er tre overordnede måder at dæmpe støjen: Lav om på bygningen. Lav om på indretningen. Eller lav om på den måde, I bruger rummene. Som regel får I det bedste resultat ved at kombinere alle tre tilgange.

1. Bygningen er udgangspunktet

Det første og fundamentale krav er, at bygningen og rummene har fornuftige akustiske forhold, der som minimum overholder kravene fra Arbejdstilsynet og i Bygningsreglementet. Hvis ikke bygningens akustik er i orden, vil alle andre tiltag være utilstrækkelige eller ligefrem spildt.

Akustikken i et rum bestemmes primært af, hvor meget fladerne i rummet kaster lyden tilbage. I nybyggeri skal kravene til akustik tænkes ind fra starten af byggeprojektet. I eksisterende bygninger kan der ofte opnås store forbedringer med relativt enkle midler: Akustiklofter, lyddæmpende væg- og gulvbeklædning m.v.

Ved nybyggeri og renovering er det vigtigt, at I tænker støj og akustik ind i byggeprojektet helt fra starten. Derved kan I sikre gode akustiske forhold på arbejdspladsen, og I kan samtidig sikre jer selv mod dyre ekstraregninger til at rette fejl i det færdige byggeri.

 2. Indretning og inventar i rummene

Indretningen af rummene med alt fra mobile støjskærme og bløde møbler til filtdutter under klodskasserne kan reducere støjbelastningen. Det gælder både i kontorer, hospitaler, institutioner og undervisningslokaler. Men hvis rummenes grundlæggende akustik er dårlig, er virkningen ofte utilstrækkelig.

3. Organisation og adfærd i rummene

Organiseringen af arbejdet og adfærden i rummene har også betydning for støjniveauet. Generelt bør man adskille støjende og koncentrationskræ-vende opgaver, og at undgå unødvendig trafik i rummene. Folk med beslægtede opgaver kan med fordel placeres sammen i det åbne kontor. 

Adfærden i rummene påvirker også støjniveauet. I det åbne kontor kan man lave leveregler om fx brug af telefoner, småsnak ved bordene og 'tyssesignaler'. I daginstitutionen kan man lave aftaler om gruppestørrelser, trafik på fællesarealer, brug af udeområder osv.

  • Eksempel: Leveregler og reoler dæmper lyden hos PFA. Her flytter man rundt på reoler og skærme for at dæmpe lyden under hensyn til den aktuelle organisering af arbejdet og medarbejdernes individuelle ønsker.

Læs mere:


Senest revideret den 1. september 2020