Støj i dagtilbud og SFO

Et højt støjniveau er belastende for de voksne, men det har endnu større konsekvenser for børnene: Støj svækker børns indlæringsevne og sproglige udvikling.

I kan gøre meget for at reducere eller fjerne den generende støj - og ofte kan I nå langt for enkle midler. Læs her, hvordan I kommer godt i gang med at dæmpe støjen.

Fakta om materialet

Type: Folder

Arbejdspladstype: Dag- og fritidstilbud

Målgruppe: Alle medarbejdere

Sidetal: 4

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2016

Opdateret dato: 2021

Ansvarlig: Rasmus Monnerup Jensen