Støj i dagtilbud og SFO

Hent kort introfolder til kollegerne og få 5 tips til god akustik.

Læs mere
Du vil møde 400 fagfæller og derudover få:
 • Et styrket fagligt fællesskab om arbejdsmiljø.
 • 3 stærke faglige oplæg i plenum.
 • 12 workshops med solide eksperter i relevante emner.
 • 7 miniplenums ved erfarne oplægsholdere, forskere med videre. 
 • Adgang til arbejdende udstilling med hjælpemidler,
  for eksempel indenfor forflytning, akustik, indretning,
  lys, luft og bevægelse m.m.

Vi glæder os til at se jer!

Tilmeld jer her
Del: - -

Proces: Sådan kommer I godt i gang med at dæmpe støjen

Har vi et problem med støj? Og hvordan kan vi løse det? Før I lægger jer fast på et svar, bør I skabe et solidt vidensgrundlag og drage både børnene, kollegerne og forældrene ind i processen.

Punkterne neden for er tænkt som afsæt for en proces, der skal dæmpe støjen og forbedre det akustiske indeklima i jeres daginstitution eller SFO. Brug dem også til at sikre et godt resultat af en kommende renovering eller nybyggeri.

1. Afklaring: Sæt støjen på dagsordenen

Hvordan er det egentlig med støj her hos os? Første skridt til et svar er at tale om det - fx på et personalemøde. Enten som en helt åben snak, eller med afsæt i en konkret anledning: En klage, sygemeldinger, svarene i APV eller trivselsmåling, en kommende renovering el.lign.

2. Kortlægning: Har vi problemer med støj?

Har I problemer med støj? Og i så fald: Hvem oplever problemer og i hvilke situationer? For at skabe et sikkert grundlag for det videre arbejde, bør I kortlægge, hvordan støjen opleves i jeres dagtilbud eller SFO. Det kan ske gennem en arbejdspladsvurdering, APV, eller en trivselsmåling, suppleret med indput fra børnene, fx i SFOernes obligatoriske Børnemiljøvurdering.

3. Analyse: Hvor kommer støjen fra?

Hvis I konstaterer, at nogen (eller alle) er generet af støj, er næste skridt at få et overblik over, hvor og hvornår støjen generer. Den mest generende støj er normalt den, som kommer fra andre mennesker: Råb og skrig, larmende stemmer, børn der løber. Men musik, computerspil og støjende legetøj kan også give et højt støjniveau.

 • Støjende situationer: Hvornår oplever I støjen mest? Garderoben, måltider, vild leg i puderummet...
 • Støjende steder: I hvilke rum er støjen generende? Gangarealer, garderoben, køkkenet, computerrummet...
 • Hvor kommer støjen fra? Læs mere om støj fra mennesker, teknisk støj og støj ude fra.

4. Handlingsplan: Dæmp støjen

Næste skridt er at lægge en plan for, hvordan I kan dæmpe støjen. Overvej, om I har brug for professionel rådgivning - fx til at måle efterklangstid og til at afklare, hvordan I kan opnå den største effekt for pengene. Læs mere om de tre grundlæggende veje til at dæmpe støjen:

5. Information og opfølgning

Giv grundig information til børn, forældre og kolleger, når I sætter støjdæmpende initiativer i gang. Det kan i sig selv starte en positiv spiral, hvor alle bliver opmærksom på at dæmpe støjen og 'spiller med'.

 • Giv løbende information om jeres kontlægning og handlingsplan via opslag, nyhedsbreve, hjemmeside osv.
 • Spørg igen om oplevelsen af støj efter en periode og få styr på, om indsatsen har bådet frugt.
 • Diskuter reultater og nye ideer i arbejdsmiljøgruppen og på personalemøder.

Senest revideret den 23. april 2020