Sæt fokus på muskel- og skeletbesvær

Det er vigtigt at arbejde systematisk med at forebygge muskel- og skeletbesvær (MSB). Her er tre værktøjer til at styrke og forankre en god forebyggelseskultur på arbejdspladsen. Målgruppen for disse værktøjer er SU/MED, ledere, arbejdsmiljøgruppen og medarbejdere.

Sådan bruger I værktøjerne:

  • Som forberedelse til den årlige arbejdsmiljødrøftelse i MED/SU-udvalget kan I systematisk indsamle og analysere data i seks faser.
  • Ved brug af dialogkort skal I drøfte spørgsmål og komme nærmere, hvordan I kan arbejde mere med en forebyggende kultur.
  • Undersøg, om der er andre måder at indrette jeres arbejdsplads på og forebyg MSB.
  • Find frem til de opgaver som er fysisk anstrengende på jeres arbejdsplads, og prioriter indsatser som kan lette arbejdet.