Del: - -

Seks elementer i et lavt sygefravær

Helhedsorienterede indsatser er nødvendige, hvis sygefraværet skal reduceres. Det viser erfaringerne fra fire kommuner, som har formået at sænke sygefraværet markant. Erfaringerne kan også udnyttes i staten, regionerne og finanssektoren.

Køge, Høje Taastrup, Skive og Aarhus kommuner har alle formået at sænke sygefraværet blandt medarbejderne. I efteråret 2014 har Forhandlingsfællesskabet og KL udgivet analysen 'En kur mod sygefravær?', som ser nærmere på, hvorfor netop disse fire kommuner har haft succes med deres indsats.

Konklusionen er, at det kræver en helhedsorienteret indsats for at nå målet. Årsagerne til et højt sygefravær er komplekse, og derfor er der ingen enkle løsninger til at sænke det.

De fire kommuners erfaringer peger på, at især seks elementer er afgørende:

  • Element 1: Tydelig ledelse og klare værdier: En af ledelsens vigtigste opgaver at skabe en sund kultur omkring sygefravær, som hele organisationen forstår og deler.
  • Element 2: Fælles ejerskab til indsatsen: En aktiv involvering af medarbejderne styrker og kvalificerer sygefraværsindsatsen og fører dermed til lavere fravær. Hovedudvalgene skal også involveres i den konkrete udformning og udmøntning af nye sygefraværspolitikker.
  • Element 3: God fraværsstatistik: En god statistik er nødvendig, når man vil sætte målrettet ind med en understøttende indsats i forhold til de arbejdspladser, der har et højt sygefravær.
  • Element 4: Systematiske samtaler med sygemeldte: Tidlige sygefraværssamtaler øger sandsynligheden for, at den sygemeldte vender tilbage til sit job. Ifølge loven skal en sygemeldt medarbejder til en sygefraværssamtale første gang efter senest fire ugers fravær, men tidligere og flere samtaler har en positiv effekt.
  • Element 5: Tidlig og målrettet indsats: I mange kommuners indsats mod sygefravær indgår forskellige former for sundhedstilbud, der blandt andet omfatter forbyggende motion, fysioterapi og udrednings- og behandlingstilbud til syge med risiko for langtidssygemelding.
  • Element 6: Høj trivsel og social kapital: Arbejde med trivsel og social kapital spiller en vigtigere rolle i sygefraværsindsats end tidligere, og det har haft en positiv effekt på sygefraværet.

De seks elementer er alle af generel karakter. Derfor kan de fire kommuners erfaringer og metoder med fordel overføres til arbejdspladser i staten, regionerne og finanssektoren.

Kilde: 'En kur mod sygefravær?', KL og Forhandlingsfællesskabet 2014

Læs mere om 'En kur mod sygefravær?'


Senest revideret den 17. maj 2024