Del: - -

Godt tilbage til jobbet

Det kan give store tab på en arbejdsplads, hvis en medarbejder bliver ramt af en alvorlig arbejdsskade eller sygdom. Derfor skal arbejdspladsen sætte ind i god tid, så medarbejderen får den nødvendige hjælp til både at komme sig og at komme godt tilbage i jobbet - få gode råd og mere information hos Arbejdstilsynet .

Læs mere om 'Godt tilbage til jobbet' på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Få inspiration fra arbejdspladser

Case: Klar struktur for møder og velvillige kollegaer virkede 

Da Gitte brækkede anklen til et medarbejderarrangement, forventede hun at være tilbage på arbejdet kort tid efter. Brud det var desværre værre end først antaget, hvilket udsatte Gittes mulighed for at vende tilbage. Omsorg og medfølelse fra kollegaer, klare rammer for møder undervejs i sygefraværsperioden og en ærlig og realistisk leder, Gitte M., hjalp Gitte godt tilbage i arbejdet.

Case: Klare rammer og fredning i opgaveløsningen hjalp Birthe tilbage i arbejde

Da Birthe blev ramt af stress, havde hun brug for ro. Birthes leder Vivi tog sygdommen alvorligt, og gav Birthe den ro, hun havde brug for. Da Birthe skulle tilbage til arbejdet, tog Vivi ansvar og var tydelig om, hvilke arbejdsopgaver og ansvarsområder Birthe kunne klare. Klare rammer og fredning i sygefraværsperioden gjorde, at Birthe nu er godt tilbage.

Case: Åbenhed og tillid virkede

Overgangen fra studerende til fastansat kan være svær. Lasse oplevede det som et pres, hvor et usagt ansvar hvilede tungt på hans skuldre – og det fik hans verden til at vælte. Vejledning fra en god psykolog samt en struktureret, uformel og åben dialog med lederen Jeppe, hjalp Lasse godt tilbage i arbejde.

Case: Ro og frihed i fraværs- og optrapningsperioden fik Lene godt tilbage

Da Lene blev ramt af stress, havde hun brug for fuldkommen ro. Lenes kollegaer og leder respekterede hendes ønske, hvilket gav hende plads og ro til at komme ovenpå. En ugentlig telefonsamtale med lederen, hvor der var rum til at tale ud, hjalp Lene godt tilbage i arbejde.

Omplacering og en ærlig leder hjalp Gitte B. tilbage i arbejde

Overbelastning af håndled ses ofte hos medarbejdere, der arbejder i vuggestuer. Da Gitte B. begyndte at få til tagende smerter i håndleddet, dækkede hun dem med smertestillende medicin for en periode. Det var dog ikke holdbart i længden, og Gitte B. måtte opereres. Omplacering fra vuggestue til børnehave gav mulighed for, at Gitte B. kunne komme tilbage til arbejdet uden smerter og dermed beholde sit job.

Case: Tillid og dialog skabte tryghed

Da Mette rammes af stress, går lederen Steffen med det samme i dialog med hende. Det har sammen med forstående kollegaer og en blød opstart gjort, at Mette er vendt fuldt tilbage til arbejdslivet.

Video

Sådan kom Birte godt tilbage efter en stress sygemelding

Godt tilbage med en god plan

Rapport

Rapport fra august 2020 giver inspiration til, hvordan man som arbejdsgiver kan hjælpe en medarbejder godt tilbage til jobbet efter en arbejdsskade. Hent rapporten med inspiration her.


Senest revideret den 17. maj 2024