Del: - -

Ledelse og medindflydelse

Ledelsens opgave er at skabe en sund kultur omkring sygefravær, som hele organisationen forstår og deler. Samtidig skal medarbejderne og de formelle samarbejdsfora involveres aktivt for at skabe bredt ejerskab til indsatser og politikker.

Både forskningen og de praktiske erfaringer fra mange arbejdspladser viser, at indsatsen for et lavere sygefravær virker bedst, når både ledelse og medarbejdere er aktivt involverede i alle faser:

  • Ledelsen har personaleansvaret og dermed pligt til at tackle bl.a. sygefravær, mistrivsel, mobning, stress osv. Samtidig kan et højt sygefravær være udtryk for underliggende ledelsesmæssige og organisatoriske problemer og en uheldig fraværskultur - som kun kan ændres med ledelsens aktive deltagelse. 
  • Medarbejderrepræsentanterne i de formelle fora kan styrke og kvalificere en indsats mod sygefravær. De kan samtidig sikre et bredt ejerskab og vil ofte være de bedste ambassadører for nye indsatser, politikker osv.

Klare budskaber 

Før en samlet indsats mod sygefravær går i gang, har ledelsen en vigtig opgave i at formulere de gode argumenter for, at en indsats er nødvendig, og en klar og forståelig beskrivelse af de metoder og mål, som indsatsen indebærer.

Det bør ske i tæt samarbejde med medarbejdernes repræsentanter, så man sikrer et bredt ejerskab til indsatsen.

Aftaler om trivsel og sundhed på arbejdspladsen

Inddragelse af medarbejderne er ikke bare en god ide - det er også en forpligtelse for kommunerne og regionerne i henhold til de aftale om sundhed og trivsel, som er indgået mellem KL, Regionerne og Forhandlingsfællesskabet . 

Hav styr på roller og ansvar

Det er vigtigt at skelne mellem ledelsens og arbejdsmiljøorganisationens roller og ansvar i forbindelse med sygefravær: Ledelsen har det konkrete personaleansvar mens arbejdsmiljøorganisationen har ansvaret for det generelle arbejdsmiljø.

I praksis er der en gråzone mellem arbejdsmiljøgruppens og lederens opgaver. I kan komme ud for situationer, hvor det er svært at skelne mellem generelle forhold om arbejdsmiljøet og individuelle forhold for den enkelte medarbejder.


Senest revideret den 17. maj 2024