Del: - -

Nærvær og fravær: To modsat rettede faktorer

Når I skal vurdere, hvordan arbejdsmiljø og sygefravær spiller sammen på jeres arbejdsplads, kan det være nyttigt at se på både nærværs- og fraværsfaktorer.

Nærværsfaktorer 

Nærværsfaktorer er forhold, som gør det tiltrækkende at være på arbejdspladsen. De trækker i retning af, at der skal mere til, før man bliver væk fra arbejdet. Det kan fx være:

 • Et spændende og udviklende arbejde.
 • God trivsel og et godt forhold til kolleger og ledelse.
 • Fleksibilitet så der er plads til private gøremål i arbejdstiden som fx lægebesøg og samtaler med børnenes skole.
 • Accept af, at man ikke er på toppen hver dag.

Nærværsfaktorer kan også være negative, altså forhold som gør det afskrækkende at blive væk. Hvis de dominerer, kan de udvikle sig til fraværsfaktorer:

 • Hvis arbejdet hober sig op, mens man er væk.
 • Hvis man føler, man svigter sine kolleger, patienter eller elever.
 • Hvis man får negative reaktioner fra kolleger eller ledelse.
 • Hvis man risikerer at blive fyret, hvis man er syg.

Fraværsfaktorer

Fraværsfaktorer er forhold, som holder medarbejderne borte fra arbejdet. De medvirker til, at der skal mindre til, før man bliver væk. Det kan fx være:

 • Utilfredshed med arbejdet.
 • Dårligt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
 • Manglende støtte fra kolleger og ledelse.
 • Manglende indflydelse på arbejdet.
 • Trusler, mobning og vold.
 • Særligt høje krav til helbredet på jobbet.

Fraværsfaktorer kan også være positive udtryk for, at man tager ansvar for sig selv og andre: 

 • Man passer andre – fx syge børn eller andre familiemedlemmer.
 • Man holder fri for at genvinde sine egne kræfter – fx efter en belastende situation.
 • Engagement i fx foreninger og politiske aktiviteter.

Senest revideret den 17. maj 2024