Tre værktøjer: Styrk lederes trivsel og resultater

Værktøjer til lederes psykiske arbejdsmiljø - ledere, der trives, er bedre til at skabe resultater og trivsel omkring dem.

Find materialet
Digitalt stormøde

Hvorfor er lederes trivsel egentlig vigtigt? Gense det digitale stormøde fra 14. september 2021 med direktør Mads Skovlund Pedersen fra Nordea og administrerende direktør Claus Ladegaard fra DFI. 

Se optagelse af det digitale stormøde
Webinar: Lær at løfte lederes trivsel og resultater

Hvordan løfter I lederes trivsel og resultater? Gense webinaret fra 4. oktober 2021, hvor Jan Heiberg introducerer til tre nye værktøjer og ledere fortæller om deres erfaringer.

Se optagelse af webinar med værktøjer
Del: - -

Tips til et godt ledernetværk

Ledere har ofte mange bolde i luften og flere roller at spille. Det er en kompleks opgave, og derfor kan det være en god idé at søge sparring med andre ledere i et netværk. Her får du gode råd og inspiration til at komme godt i gang med dit ledernetværk.

Af Anne-Mette Holm

I en travl hverdag kan det være svært for en leder at tage sig tid til at se på sig selv og sin ledelse med friske øjne, hente inspiration til konkrete udfordringer og i det hele taget se på sin situation og organisation i et større perspektiv. Her kan et netværk med andre ledere give dig mulighed for at etablere et fortroligt rum, hvor I sammen kan spejle jer i hinandens lederskab, udfordringer og succeser.

BFA har i samarbejde med erhvervspsykolog Lill Palmblad udviklet materialet ’Sparring i ledernetværk’. Materialet er til dig, der overvejer eller allerede er i et ledernetværk, og det bygger på erfaringer fra et netværk med 12 ledere, som BFA har prøvet forskellige metoder af med. I denne artikel kan du læse nogle af de væsentligste pointer fra materialet.  

Fælles træk og forskelligheder

I en netværksgruppe for ledere, vil deltagerne have mange ting til fælles. Både selve lederrollen, ansvaret, personaleledelsen og de administrative opgaver, der følger mm. Men deltagerne kommer også med forskellige erfaringer, motivation, målsætninger og syn på livet som leder. Netop de fælles og forskellige træk mellem deltagerne gør, at I kan inspirere og lære af hinanden. For at komme godt fra start er der nogle spørgsmål, du bør stille dig selv på forhånd.

Hvorfor vil du være med i et netværket?

Er et netværk noget for dig? Hvad vil du bruge det til? Hvad håber du at få ud af det? Og hvem vil du gerne netværke med?

Det er vigtigt, at du gør dig nogle tanker om disse spørgsmål på forhånd. For din primære motivation for at gå ind i et netværk betyder nemlig noget for, hvilket netværk du skal vælge. Ønsker du fx at blive dygtigere til personaleledelse, har du brug for inspiration på det strategiske felt, eller trænger du til at vende dilemmaer og tanker i et fortroligt rum med andre ledere?

Hvem vil du netværke med?

Mange ønsker at være i netværk med andre ledere, der ligner dem selv. Det kan give god mening, for her er det let at overføre erfaringer. Men vi kan også hente megen god inspiration, når vi møder andre med nye og anderledes vinkler på forskellige spørgsmål. Overvej også, om netværket fx skal være med ledere fra samme sektor, størrelsen af arbejdspladsen, geografi og mængden af erfaring som leder.

Den optimale balance er svær at forudsige, men sørg for, at der både er fællestræk og forskelligheder i gruppen.

Kom godt i gang

Når I har samlet en gruppe, der gerne vil netværke, skal I tage stilling til en række praktiske rammer:

  • Hvor ofte skal I mødes?
  • Hvor skal det foregå?
  • Hvor længe skal møderne vare? Er det hver, hver anden eller hver tredje måned, nogle timer, en halv eller en hel dag?
  • I løbet dagen eller om aftenen?
  • Skiftes I til at dele udgifterne?

Find en form og prøv den af på 3-4 møder. Så kan I efterfølgende tilpasse formen, så den passer til jeres behov.

Behov for en netværksleder?

Der er flere praktiske ting, der skal falde i hak for at få succes med netværket. Aftal derfor i netværket, hvem der koordinerer datoer, mødested, dagsorden og evt. forplejning undervejs mm.

I skal også beslutte, hvem der skal facilitere og stå for at lede mødet for at sikre fokus og fremdrift i diskussioner, facilitere øvelser og evt. holde oplæg eller sørge for en oplægsholder, hvis I ønsker det. Det kan fx gå på skift mellem deltagerne, eller I kan finde en ekstern, der kan stå for at facilitere mødet.

Krav til et velfungerende netværk

I skal have et personligt udbytte

Alle skal have noget ud af at være i et netværk. Hvis nogle oplever, at de ’arbejder’ mere for andre end for sig selv – og derfor ikke får noget ud af samværet – vil de trække sig ud. Gør dig på forhånd klart, hvad du selv forventer at få ud af at deltage.

I skal have en målsætning

Netværket skal have en nyttevirkning for deltagerne. I skal have en oplevelse af at have fået energi, når I går fra et netværksmøde. Skal det lykkes, er det vigtigt, at I er enige om formålet, som med fordel kan formuleres i en ’kontrakt’. Formålet skal altid være mere end socialt. Omvendt overlever et netværk kun, hvis relationerne fungerer.

I skal prioritere og evaluere

Evaluér løbende netværkets fremdrift og vurder, om I er på rette spor og holder fokus. Nye idéer og mål kan opstå, men det er vigtigt, at I er enige om, hvad I vil med netværket. Mange afbud er et tegn på, at I er på vildspor.


Hent hæftet ’Sparring i netværk for ledere’

Er du fra privat praksis, finder du en versionering af hæftet målrettet jer her.

Læs også artiklen tre trin til et godt ledernetværk og hos Lederweb.


Senest revideret den 8. august 2023