Redskaber til en attraktiv arbejdsplads

Sådan kommer du igang:
Gode råd til at komme godt i gang med ledelsesredskaberne.

Overblik - de fire hovedområder:
Læs her om hvert af de fire områder og få en kort introduktion til de 4 redskaber, der hører til.

De 16 redskaber:
Se en oversigt over alle 16 redskaber. Redskaberne bidrager til forskellige dele af lederopgaven.

Del: - -

Overblik - de fire hovedområder

De 16 redskaber er opdelt i fire hovedområder inden for ledelse:


Læs her om hvert af de fire områder og få en kort introduktion til de 4 redskaber, der hører til.

Strategi
Strategi drejer sig om: Hvor er vi nu? Hvor skal vi hen? Hvorfor? Hvordan? Og med hvem? Store spørgsmål i en travl hverdag, som det er vigtigt at kende svaret på. 

Struktur
Enhver arbejdsplads har en formel og en uformel organisation. Den formelle afspejler hierarki, formel magt, klare roller og arbejdsfordeling. Det er vigtigt, at ledelsen arbejder med såvel den formelle som den uformelle struktur. Det er med til at skabe en attraktiv arbejdsplads. 

Processer
Kommunikation, samarbejde, beslutninger og videndeling. Det er alt sammen processer, der foregår på arbejdspladsen og som helst skal fungere godt, for at medarbejderne trives. 

Systematik
Systematik handler om at udvikle en plan og en metode, så forbedringsinitiativer: bliver ført ud i livet, skaber værdi og bliver forankret i organisationen. 

Se en oversigt over alle 16 redskaber.

Retur til Redskaber til en attraktiv arbejdsplads.


Senest revideret den 30. april 2020