Redskaber til en attraktiv arbejdsplads

Sådan kommer du igang:
Gode råd til at komme godt i gang med ledelsesredskaberne.

Overblik - de fire hovedområder:
Læs her om hvert af de fire områder og få en kort introduktion til de 4 redskaber, der hører til.

De 16 redskaber:
Se en oversigt over alle 16 redskaber. Redskaberne bidrager til forskellige dele af lederopgaven.

Del: - -

Systematik

 Systematik = Plan og Metode


Systematik handler om at udvikle en plan og en metode, så forbedringsinitiativer:

  • bliver ført ud i livet
  • skaber værdi
  • bliver forankret i organisationen.

Det er vigtigt for medarbejdernes trivsel, at beslutninger følges op.

Med systematik kan du som leder sikre, at: vi gør det, vi siger, og siger det, vi gør.

Hvis I har tendens til at beslutte en masse, som ikke bliver ført ud i livet, kan det være en god idé at træffe mindre ambitiøse beslutninger og i stedet fokusere på at føre dem ud i livet. Og at fastholde dem og gøre dem til en del af arbejdspladsens nye praksis.

"Vi bruger SMARTE mål til både store og små opgaver. Metoden fungerer rigtig godt som en tjekliste til at sikre, at vi har husket det hele. Ligesom i en flyver, hvor piloten før take-off skal tjekke, om der er benzin på og om propellen drejer rundt."
(Daginstitutionsleder, Flemming Nielsen, Mågodtland)

Fire redskaber

Læs om fire redskaber, der hjælper dig med at få overblik og metoder til at få sorteret i alle opgaverne og få gennemført dem i praksis.

13. Prioritering af indsatser
Kan bruges til at skabe overblik over de mange projekter og indsatser, så man kan prioritere mellem dem. Projekterne sorteres efter, hvor mange ressourcer de kræver og efter, hvor stor effekt og værdi de skaber.

14. Attraktionsledelse
En metode, der hjælper med at fastholde gode vaner og fremgangsmåder og holde snor i aftalte handlingsplaner, så der følges op på dem.

15. SMARTE mål
Med SMARTE mål kan man opstille gode, konkrete mål for en indsats. Målene kan bruges som en tjekliste eller til at kvalitetssikre allerede planlagte aktiviteter.

16. Attraktive vaner
Skab opmærksomhed på de små vaner i hverdagen, der giver et godt arbejdsmiljø. Det er fx ikke en selvfølge alle steder, at der bliver sagt godmorgen – eller farvel.

Retur til De fire hovedområder


Senest revideret den 30. april 2020