Redskaber til en attraktiv arbejdsplads

Sådan kommer du igang:
Gode råd til at komme godt i gang med ledelsesredskaberne.

Overblik - de fire hovedområder:
Læs her om hvert af de fire områder og få en kort introduktion til de 4 redskaber, der hører til.

De 16 redskaber:
Se en oversigt over alle 16 redskaber. Redskaberne bidrager til forskellige dele af lederopgaven.

Del: - -

Processer

Kommunikation, samarbejde, beslutninger og videndeling. Det er alt sammen processer, der foregår på arbejdspladsen og som helst skal fungere godt, for at medarbejderne trives. Derfor er det klogt at kigge på de enkelte processer ind i mellem: Hvordan fungerer vores samarbejde? Eller: Kan vi tilrettelægge vores arbejde mere hensigtsmæssigt?

Sæt fokus på en eller flere processer ad gangen. Brug redskaberne til at kortlægge, hvordan det foregår nu. Og til at finde frem til, hvordan I gerne vil have det fremover.

"Vi brugte metoden Tæm trælserne, som hjalp os med at få en konkret og systematisk snak om, hvad vi ville lave om på. Det giver medarbejderne en følelse af medbestemmelse og betyder, at de tager ansvar for at få det til at fungere bagefter." 

Områdeleder i hjemmeplejen, Pia Kjær, Esbjerg Kommune

Her er fire redskaber til at kortlægge og udvikle jeres processer og arbejdsgange:

9. Brown Paper-metoden 
Med Brown Paper-metoden kan I kortlægge arbejdsprocesser og arbejdsgange. Metoden er god til at finde flaskehalse og dobbeltarbejde. I kan også designe, hvordan arbejdet skal tilrettelægges i fremtiden.

10. Tæm Trælserne
Find frem til det, som gør jeres hverdag ”træls”. Derefter skal I fokusere på, hvordan I gerne vil have det og finde idéer til og beslutte hvordan, det kan blive virkelighed.

11. Omgangstone
Tal om, hvordan I kommunikerer. Og få lavet synlige spilleregler for jeres omgangstone.

12. Konsultativ beslutningsproces
En konsultativ beslutningsproces tilgodeser uenigheder og bidrager til at finde frem til den optimale beslutning. Deltagerne føler sig respekteret og inddraget – selvom de ikke får alt efter deres hoved.

Retur til De fire hovedområder


Senest revideret den 8. juli 2020