Redskaber til en attraktiv arbejdsplads

Sådan kommer du igang:
Gode råd til at komme godt i gang med ledelsesredskaberne.

Overblik - de fire hovedområder:
Læs her om hvert af de fire områder og få en kort introduktion til de 4 redskaber, der hører til.

De 16 redskaber:
Se en oversigt over alle 16 redskaber. Redskaberne bidrager til forskellige dele af lederopgaven.

Del: - -

Strategi

Strategi drejer sig om: Hvor er vi nu? Hvor skal vi hen? Hvorfor? Hvordan? Og med hvem?

Store spørgsmål i en travl hverdag, men spørgsmål som det er vigtige at kende svaret på. Det giver retning i arbejdet og et fælles grundlag for medarbejderne at arbejde ud fra, når strategien er på plads.

Strategiske beslutninger kan handle om hele organisationens retning fremover, eller de kan også være på delområder som fx intern kommunikation.

"Vi har brugt strategiformuleringsmodellen til en strategi for vores interne kommunikation og SWOT-analysen på et personalemøde, hvor vi diskuterede arbejdsgange. Begge redskaber gav en systematik og fik alle involveret på en god måde." 
Ledende sygeplejerske Kirsten Pagh, Roskilde Sygehus

1. Strategiformuleringsmodel
Brug redskaberne til at skabe overblik, retning og systematik.

Hvor skal I hen og hvorfor? Strategiformuleringsmodellen fører jer trinvis frem mod en strategi. Modellen kan bruges til at udvikle en overordnet strategi. Eller I kan bruge den til at finde strategi i forhold til et bestemt emne.

2. Stemningskurver
Hvornår er stemningen i top, og hvornår dykker den? Stemningskurver synliggør, hvilke arbejdsopgaver og situationer, man trives mest og mindst med. Redskabet kan bruges som led i en strategiplan.

3. SWOT-analyse
I en SWOT-analyse ser I på styrker, svagheder, trusler og muligheder. I kan bruge den i et strategiforløb eller i konkrete situationer til at belyse forskellige løsninger og dermed finde frem til den bedste ”vind-vind”-løsning.

4. Scenarier
I kender ikke fremtiden, når I skal handle og beslutte som ledere. Med redskabet Scenarier kan I beskrive mulige fremtidssituationer og undersøge, hvordan I vil handle, hvis det bliver virkelighed. Selvom I ikke ved, hvilke scenarier, der bliver virkelighed, så kan I handle ud fra dem – og dermed opnå den bedst mulige fremtid – uanset hvordan den kommer til at se ud.

Retur til De fire hovedområder


Senest revideret den 30. april 2020