Del: - -

Fritiden

Mange risikofaktorer på arbejdspladsen findes også i hjemmelivet, herunder udsættelse for flydende sæber, shampoo, rengøringsmidler og handsker. Derfor er det vigtigt at passe på sine hænder – også i fritiden.

Mange danskerne bruger dagligt mange timer på huslige opgaver som rengøring, opvask og madlavning hvor man er i hyppigt kontakt med vand og andre hudbelastende stoffer. Derudover skal man være særligt opmærksom på håndeksem hvis man har små børn i hjemmet, da børnepasning også indebærer vådt arbejde. Især sundhedspersonale med børn under 4 år i hjemmet har en højere risiko for at rapportere håndeksem.

Også fritidsinteresser kan være hudbelastende, fx havearbejde, svømning, roning og boldspil.

Derudover har klimaet og årstiden en betydning. Lav luftfugtighed om vinteren i frostvejr kan virke meget udtørrende på huden, hvorimod sollys har en positiv indvirkning på huden.

Læs også afsnittet: ’Gode råd til sund hud på hænderne’


Senest revideret den 24. april 2020