Del: - -

Særlige erhverv: Sundhedsvæsenet

Inden for sundhedsvæsenet stilles der store krav til håndhygiejnen. Dette gælder ikke blot på hospitalerne, men også på plejehjem, sociale institutioner og i læge- og tandlægeklinikker. Tandlæger og klinikassistenter er også i deres arbejde i daglig kontakt med særlige allergifremkaldende stoffer.

Håndhygiejne er den vigtigste enkeltstående faktor, når det gælder om at undgå smittespredning. Håndvask med vand og sæbe anbefales, når hænderne er våde eller synligt forurenede med f.eks. blod eller urin, ellers anbefales det at anvende alkoholbaseret hånddesinfektion.

Der er også et stort behov for at anvende medicinske engangshandsker mange steder i sundhedsvæsenet. Nogle steder anvendes handskerne i lang tid ad gangen, andre steder skifter man handsker mange gange i løbet af en arbejdsdag.

Brug alkoholbaseret hånddesinfektion

Hånddesinfektion er nemmere at udføre, er mere effektivt over for mikroorganismer, er mindre hudirriterende og tager kortere tid at udføre korrekt. Alkohol til håndhygiejne bør ikke være almindeligt tilgængelig for børn eller andre, der kunne finde på at indtage den. Hvis der er risiko for, at det kan ske, bør alkoholen opbevares i højtplacerede dispensere eller i servietform eller som gel. Selve alkoholen fordamper hurtigt, og der er ikke nogen kendt sundhedsrisiko ved indånding af alkoholen, når den anvendes til almindelig håndhygiejne.

Hvad kan arbejdspladsen gøre?

På arbejdspladsen bør der være retningslinjer for korrekt udførelse af vådt arbejde og arbejde, der indebærer risiko for smitte. Arbejdsmiljøgruppen bør sørge for, at der gives nøje instruks om korrekt anvendelse af personlige værnemidler og føres tilsyn med, at instrukserne følges. Værnemidler er f.eks. forskellige slags beskyttelseshandsker og bomuldshandsker.

Hvad kan du selv gøre?

  • Følg de ti gode råd om hudpleje fra Videncenter for Allergi.
  • Alkoholbaseret hånddesinfektion anbefales i stedet for håndvask med vand og sæbe, når hænderne ikke er våde eller synligt forurenede.
  • Brug altid handsker ved vådt arbejde f.eks. patientvask.
  • Handsker skal anvendes, når der er risiko for forurening af hænder med organisk materiale (fx blod, afføring, opkast og urin).
  • Engangshandsker må ikke vaskes eller genbruges og skal altid skiftes mellem hver patient eller procedure.
  • Brug bomuldshandsker under beskyttelses­handskerne, når du har dem på i mere end 10 minutter.
  • Latexhandsker skal være pudderfri.
  • Sæber skal være uden farve eller parfume. Sæber kan også indeholde allergifremkaldende desinfektionsmidler og/eller allergifremkaldende konserveringsmidler.
  • Undgå creme på hænderne samtidig med, at du bruger latexhandsker.
  • Søg læge hurtigt, hvis du oplever hudproblemer.

Senest revideret den 24. april 2020