Del: - -

Særlige erhverv: Rengøring

Rengøringsarbejde er præget af hyppig og langvarig kontakt med vand, snavs, klude og mopper samt rengøringsmidler. Hænderne udsættes for fysisk slid, og der er risiko for direkte hudkontakt med sæbe og rengøringsmidler der kan indeholde allergifremkaldende og hudirriterende stoffer.

Hvad kan arbejdspladsen gøre?

Arbejdspladsen har pligt til at sikre sunde og sikre arbejdsforhold for rengøringspersonalet. Arbejdspladsen skal sørge for, at der gives den nødvendige instruktion i at udføre arbejdet på en sikker måde. Handsker yder den bedste beskyttelse af huden på hænder og underarme.

Der skal være egnede beskyttelseshandsker til rådighed til de forskellige arbejdsopgaver, f.eks. skal handskerne vælges ud fra en viden om, hvilke rengøringsmidler de skal beskytte imod. Tag derfor arbejdsmiljøorganisationen med på råd, både når der udvælges handsker og rengøringsmidler.

Hos BFA Service kan du få mere information målrettet rengøring.

Hvad kan du selv gøre?

 • Følg de ti gode råd om hudpleje fra Videncenter for Allergi.
 • Undgå direkte hudkontakt med vand, snavs og rengøringsmidler.
 • Anvend altid handsker ved kontakt med vand, rengørings – og desinficerende midler og ved rengøring af toiletter og lign. Handsker skal også anvendes ved rengøring med mikrofiber­klude, da de slider på huden.
 • Moppegarn er i nogle tilfælde imprægneret med rengøringsmidler, og i så fald skal der bru­ges handsker ved påsætning.
 • Brug ikke varmere vand end nødvendigt.
 • Handsker skal være rene og tørre indeni.
 • Handsker anvendes så lang tid det er nødven­digt, men husk at tage dem af ved tørt og rent arbejde og i pauser.
 • Handsker skal altid udskiftes, hvis de er beskadigede eller utætte. Genbrug aldrig engangshandsker.
 • Når handskerne ændrer størrelse, form, farve eller overflade, er det tegn på at de skal udskif­tes.
 • Brug en bomuldshandske inden i rengørings­handsken til at opsuge sved.
 • Bomuldshandsker skal udskiftes, når de er våde.
 • Søg læge hurtigt, hvis du oplever hudproblemer.

Senest revideret den 7. august 2020