Del: - -

Særlige erhverv: Køkkener

Køkkener er præget af våde arbejdsprocesser (tilberedning af mad, opvask, rengøring) og et fugtigt indeklima. Køkkenpersonale udsættes for mange hudirriterende og allergifremkaldende stoffer i madvarer og rengøringsmidler. Desuden er der strenge krav om god håndhygiejne.

Der skal vaskes hænder mange gange i løbet af dagen, når man f.eks. går fra den ene opgave til den anden og krydser fra urene områder til rene områder i køkkenet. Når der er højt arbejds- og tidspres, skal der gøres en ekstra indsats for at kravene til hygiejnen overholdes: vaske hænder og skift af handsker fra den ene opgave til den anden.

Hvad kan arbejdspladsen gøre?

Køkkenpersonale har stor risiko for at få hudproblemer, og derfor er det vigtigt at forebyggelse er tænkt ind i det daglige arbejde. Det kan ske ved at der findes retningslinjer for udførelse af vådt eller snavset arbejde og for håndtering af alle slags madvarer. Herunder også retningslinjer for håndhygiejne og brug af handsker. Sådanne retningslinjer bør foreligge skriftligt. Personlige værnemidler bør være frit tilgængelige, fx forskellige slags beskyttelseshandsker og bomuldshandsker.

Hvad kan du selv gøre?

 • Følg de ti gode råd om hudpleje fra Videncenter for Allergi. 
 • Brug altid beskyttelseshandsker ved vådt eller snavset arbejde og ved kontakt med madvarer.
 • Sørg for egnede beskyttelseshandsker til de forskellige arbejdsopgaver.
 • Skift handsker, når du går fra en opgave til den næste. Genbrug aldrig engangshandsker.
 • Beskyttelseshandsker skal være hele og rene og tørre inden i. Sæbevand inde i en handske er værre end ingen handske.
 • Bomuldshandsker under beskyttelseshand­skerne opsuger sved og beskytter huden.
 • Bomuldshandsker findes både med og uden fingre.
 • Brug køligt vand, også når du vasker hænder.
 • Brug bløde (papirs)håndklæder til aftørring af hænderne
 • Fugtighedscremer skal ikke bruges samtidig med håndtering af madvarer eller skarpe instrumenter.
 • Søg læge hurtigt, hvis du oplever hudproblemer.

Senest revideret den 17. august 2020