Forebyggelse

Forebyggelse skal sikre, at raske mennesker holder sig raske, og at syge mennesker undgår forværring. Forebyggelse af håndeksem er vigtig af hensyn til den enkelte og for samfundet.