Nudging-guiden: Introduktion til nudging som metode

Hent guiden her
Du vil møde 400 fagfæller og derudover få:
 • Et styrket fagligt fællesskab om arbejdsmiljø.
 • 3 stærke faglige oplæg i plenum.
 • 12 workshops med solide eksperter i relevante emner.
 • 7 miniplenums ved erfarne oplægsholdere, forskere med videre. 
 • Adgang til arbejdende udstilling med hjælpemidler,
  for eksempel indenfor forflytning, akustik, indretning,
  lys, luft og bevægelse m.m.

Vi glæder os til at se jer!

Tilmeld jer her
Del: - -

Nudging-guiden: Sådan kan I udvikle jeres egne nudging-løsninger

Nudging-guiden er en praktisk guide til, hvordan I kan styrke både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø med nudging som omdrejningspunkt.

Målet med Nudging-guiden er at hjælpe ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og andre med engagement i arbejdsmiljøet til at arbejde videre med nudging og udvikle konkrete nudging-løsninger til jeres egen arbejdsplads.

Guiden giver en introduktion til de grundlæggende metoder de fem generelle strategier bag nudging. Samtidig giver den forslag til, hvordan I kan inddrage hele arbejdspladsen i at en proces i fire faser, hvor problemstillinger, ideer og løsninger udspringer af jeres egen dagligdag:

 1. Målsætning: Hvad vil vi opnå? Målet med nudging bør være konkret, let at forstå og nemt at omsætte i handling. Samtidig er det vigtigt, at der er en basal enighed og opbakning til målet blandt medarbejderne.
 2. Barrierer: Hvorfor gør folk det ikke bare? Spørg åbent og nysgerrigt ind til de faktorer, som forhindrer folk i at gøre ’det rigtige’. Ofte er svarene mangfoldige og overraskende. Læs mere om barrierer her.
 3. Løsning: Hvordan når vi frem til målet? Jeres egne nudging-løsninger bør afspejle jeres lokale virkelighed og arbejdspladskultur. Tag afset i de fem grundlæggende strategier for nudging.
 4. Opfølgning: Har vi nået, hvad vi ville? Hav tidligt fokus på, om jeres nudging rent faktisk har skabt den forandring, I ønskede. Målingen og formidlingen af resultaterne kan i sig selv være med til at nudge folk videre.

Både fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Nudging kan bruges til at påvirke mange forskellige former for adfærd. Derfor sigter denne guide på at inspirere til indsatser, der kan forbedre både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.

Guiden ligger i forlængelse af nudging-pakken ’STRÆK UD når du kan’, som er en samling af konkrete nudge-løsninger, der skal stimulere til mere bevægelse blandt mennesker med stillesiddende kontorarbejde.  


Senest revideret den 29. april 2021