Del: - -

Fire gode eksempler på nudging i praksis

En lang række arbejdspladser bruger allerede forskellige nudge-metoder til at påvirke medarbejdere og borgere. Her har vi samlet nogle gode eksempler:

Nykredit: Bevægelse, drik vand og bedre oprydning

I Nykredit har man brug nudging til at stimulere til bevægelse, at få medarbejderne til at drikke mere vand - og til at minde folk om at rydde op og holde orden. Nykredit har brugt dele af materialet 'STRÆK UD når du kan' og har suppleret med egne materialer:

  • En pegende hånd med teksten BRUG MIG er placeret ved knappen på hæve-sænke bordene, men også ved opvaskemaskiner, ved lyskontakter osv. Nogle gange suppleret med et sæt øjne, som kigger med - også ved affaldsspanden på toilettet.
  • Oplysende plakater med fakta om fx betydningen af at drikke vand og gøre nakkeøvelser er placeret på opslagstavler og på indersiden af toiletdøre. 'STRÆK UD'-plakaterne hænger ved kopimaskiner, kaffemaskiner osv.
  • Grønne fodspor på gulvet leder folk mod trappen og til at lede medarbejdere og (og i visse tilfælde også kunder) i den rigtige retning.
  • Det hele er suppleret med streamers med forskellige one-liners , som knytter an til virksomhedens interne employer branding: 'Sæt retning', 'Er du altid i bevægelse?' osv.

Alle arbejdsmiljørepræsentanter har været på kursus i nudging og har fået inspiration til at bruge materialet via en intern nudging-manual. Tilbagemeldingerne er meget positive, og der er en oplevelse af, at folk bevæger sig mere, drikker mere vand og er blevet bedre til at fylde opvaskemaskinerne. 

Hospitalsenheden Horsens: Service og sikkerhed

På Hospitalsenhed Horsens har man brugt nudging til at forbedre dialogen mellem patienter og personale. Blandt de konkrete indsatser kan nævnes:

  • I indskrivningen har tydelige fodspor på gulvet fået flere patienter til at 'opdage' og bruge de elektroniske registreringsstandere ved ankomsten.
  • På afdelingerne har man opsat store papstandere, der i billeder viser patienterne, hvad personalet måske kan være optaget af, "hvis du ikke kan finde mig". Det har skabt større forståelse for travlhed og ventetider.
  • Alarmknapperne til brug ved hjertestop (som findes på alle sengestuer) har fået et tydeligt rødt hjerte, fordi det i praksis har vist sig, at de var svære at få øje på i en akut situation.

Sundhedskampagne på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

På det sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet har man brugt nuding til at styrke sundhed og trivsel internt blandt fakultetets 8.000 studerende og 4.500 ansatte i en seks uger lang kampagne med fokus på kost og bevægelse.

Skilte, plakater, klister,mærker mm. er brugt til at stimulere med fysisk aktivitet og en sundere kost i hverdagen, bl.a. med brug af BFA Velfærd og Offentlig administration (tidligere BAR FOKA)s 'STRÆK UD når du kan. Samtidig bliver alle opfordret til at erstatte de siddende møder med walk-and-talk.

Mere bevægelse i Assens Kommune 

I Assens Kommune har man stimuleret de ansatte til at bevæge sig mere i hverdagen med en blanding af humor og konkrete opfordringer.

  • Plakater på indersiden af toiletdørende inspirerer til små øvelser, du kan lave mens du alligevel sidder - så du er klar til TV-kigningen i aften.
  • På trapperne er der opsat små skilte, som viser energiforbruget trin for trin - og plakater som viser, at du brænder tre gange så mange kalorier af, hvis du hopper op ad trappen. 

Senest revideret den 13. januar 2023