Nudging-guiden: Introduktion til nudging som metode

Guiden giver en introduktion til de grundlæggende metoder bag nudging. Samtidig giver den forslag til, hvordan I kan inddrage hele arbejdspladsen i at en proces i fire faser, hvor problemstillinger, ideer og løsninger udspringer af jeres egen dagligdag.

Målet med guiden er at hjælpe ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og andre med engagement i arbejdsmiljøet til at arbejde videre med nudging og udvikle konkrete nudging-løsninger til jeres egen arbejdsplads.


Guiden ligger i forlængelse af nudging-pakken ’STRÆK UD når du kan’, som er en samling af konkrete nudge-løsninger, der skal stimulere til mere bevægelse blandt mennesker med stillesiddende kontorarbejde.  

Fakta om materialet

Type: Guide

Arbejdspladstype: Offentlig administration

Målgruppe: Ledere og arbejdsmiljøgruppe

Sidetal: 12

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2015

Opdateret dato: 2021

Forfatter: Tune Nyborg/ Periskop

Ansvarlig: Mads Kristoffer Lund