Del: - -

Barrierer: Hvorfor gør folk det ikke bare af sig selv?

Nudging sigter mod at fremkalde adfærd, som folk i princippet er enige i. Men hvorfor gør de det så ikke bare allerede?

Hvad er det for barrierer, som hindrer os i at gøre ’det rigtige’, vi egentlig gerne vil - og hvordan kan vi bruge nudging til at overvinde dem? Hvordan kan vi gøre 'det rigtige' til det letteste og mest naturlige valg?

Spørg!

Hvis der er noget, du vil vide - så spørg! Den enkleste vej til viden om barrierer, normer og holdninger er ganske enkelt at spørge kollegerne. Enten på en organiseret måde eller ved uformelle samtaler (Se dog neden for om sund skepsis over for de svar, folk giver...). 

I vil formentlig opdage, at de fleste svar kan samles i nogle få hovedgrupper: 

  • Fysiske barrierer: Arbejdspladsens indretning og udstyr kan fremme eller hæmme en bestemt adfærd. Det samme kan arbejdets tilrettelæggelse: Det er svært at strække sig og holde små pauser, hvis der står en kø af kunder eller borgere foran én, eller hvis telefonen hele tiden ringer. 
  • Mentale barrierer: Vores personlige holdninger, vaner og rutiner kan stå i vejen for at vi fx bevæger os mere i arbejdstiden. De fleste af os prioriterer selve kerneopgaven højere end vores eget og andres arbejdsmiljø. For de fleste hører fx motion og træning hjemme i fritiden.
  • Sociale barrierer: Vi indretter os ubevidst efter normerne på arbejdspladsen, og det de andre gør. Kan man strække sig og gå lidt rundt i det åbne kontor? Kan man lægge benene op på bordet et øjeblik? Blufærdighed kan også være en væsentlig barriere.
  • Manglende feedback: Det bliver lettere at ’gøre det rigtige’, hvis vi får tydelig feedback. Når vandregningen viser, at vi bruger mere vand end gennemsnittet, får det os til at sænke forbruget. Skridttællere på benet eller som app på telefonen får os til at tage flere skridt.
  • Manglende viden: En klar og bevidst viden om, hvad ’det rigtige’ er, er en indlysende forudsætning for, at vi rent faktisk gør det. I forhold til fysisk aktivitet er det fx langt fra alle, som ved, hvor stor effekt man får af selv små og simple aktiviteter i løbet af dagen.  
  • Aktiv modstand: Modstand kan skyldes, at folk ganske enkelt er uenige i målsætningen. Men den kan også skyldes, at folk føler sig manipuleret eller at de oplever, at grænsen til deres privatsfære bliver overskredet. I nudging er det altid vigtigt at respektere, at nogle er uenige eller ikke vil deltage.

Hvad fok siger og hvad de gør...

Vær opmærksom på, at folk ikke altid svarer i overensstemmelse med, hvordan de rent faktisk handler: Vi er tilbøjelige til at give rationelle og fornuftige forklaringer på adfærd, som måske skyldes helt ubevidste vaner og følelser.

Derfor skal I supplere de svar, folk giver, med jeres egne iagttagelser af, hvad der rent faktisk foregår på arbejdspladsen. Det kan være en meget lærerig øvelse og vil ofte være en stor øjenåbner. I kan evt. dokumenterer jeres iagttagelser med fotos og film.


Senest revideret den 29. april 2021