Del: - -

Kemi og farlige materialer

Hvis der er farlig kemi på arbejdspladsen, skal I lave en kemisk risikovurdering og sikre, at medarbejdere, der arbejder med kemiske stoffer/materialer får en effektiv oplæring og instruktion.

Kemisk risikovurdering

Tidligere skulle arbejdspladsen lave en skriftlig arbejdspladsbrugsanvisning, hvis der var farlige kemiske stoffer eller materialer. Det skal I ikke længere.

I stedet for skal I sætte øget fokus på den kemiske risikovurdering og sikre, at medarbejdere, der arbejder med farlig kemi får en effektiv oplæring og instruktion. 

Hvor finders skadelige stoffer materialer?

Farlige kemiske stoffer findes på rigtig mange arbejdspladser i mange forskellige former. Her er en række eksempler på steder og arbejdsfunktioner, hvor I skal være særligt opmærksomme:

 • Håndtering af medicin på hospitaler, klinikker, plejehjem og hjemmeplejen.
 • Laboratorier i social-og sundhedssektoren, i forskningsinstitutioner og i skolernes fysiklokaler.
 • I forbindelse med rengøring og brug af rengørings- og desinfektionsmidler.
 • Brug af benzin, terpentin, maling osv. fx i værksteder eller i forbindelse med renoveringsarbejde.

Sådan vurderer I risikoen

Når virksomheden skal vurdere, om der er risiko for, at medarbejderne kan blive udsat for farlig kemi, skal den tage udgangspunkt i disse tre spørgsmål:

 • Hvilke farlige stoffer og materialer findes der? (Både dem I bruger, og dem, som dannes)
 • Hvilke sundheds- og sikkerhedsrisici er der ved at bruge kemikalierne?
 • Hvordan kan medarbejderne blive udsat? Ved indånding af gasser, dampe, støv, ved hudkontakt eller andet?

Se på hvilke farlige kemiske produkter I har og lav en liste over dem. Medarbejdere skal have adgang til listen. Mange af de farlige stoffer og materialer har en faremærkning på etiketten. Den kan man bruge til at finde ud af, hvilke sundheds- og sikkerhedsrisici der er forbundet med at arbejde med produkterne.

Læs mere og find gode værktøjer her:

Råd om kemi og farlige materialer

 • Undgå direkte kontakt med og indånding af farlige stoffer og materialer.
 • Køb og opbevar så få kemikalier, rengøringsmidler, maling og lignende som muligt.
 • Vælg de mindst farlige produkter.
 • Opbevar i original emballage med tydelig faremærkning.
 • Hav styr på sikkerhedsdatablade.
 • Lær de nye faremærker fra 2010 at kende.
 • Mange farlige stoffer og materialer må ikke anvendes af unge under 18 eller gravide.  
 • Aflever overflødige produkter, tomme bøtter og rester til den kommunale modtagestation for farligt affald.

Brug af rengøringsmidler

Hvis I bruger rengøringsmidler på jeres virksomhed, skal I lave en kemisk risikovurdering af jeres arbejdsprocesser. Det skal I, fordi dagligt arbejde med rengøringsmidler kan medføre irritation af hud, øjne og luftveje. Direkte kontakt med skrappe rengøringsmidler kan medføre risiko for ætsninger og alvorlige hudlidelser.

Brug Arbejdstilsynets værktøj til brug af rengøringsmidler på at.dk

Følg altid doseringsvejledningen af rengøringsmidler med videre. For stor dosering kan ødelægge virkningen og de materialer, væsken kommer i kontakt med. Det øger samtidig risikoen for skadelige virkninger på dig og dine kolleger.

Opbevar kemikalier forsvarligt

 • Ryd op i kemikalier, maling og lignende.
 • Opbevar farlige stoffer og materialer bag lås.
 • Opbevar altid i den originale emballage med original etikette og faremærkning.
 • Der skal være advarselstavle på døren.
 • Syrer og klorholdige produkter skal opbevares og anvendes hver for sig. (Danner giftige dampe ved blanding)
 • Brandfarlige stoffer skal opbevares, så risikoen for brand minimeres. Spørg eventuelt det lokale brandtilsyn.
 • Brandfarlige stoffer må ikke opbevares sammen med gødning.
 • Klude med terpentin, benzin eller olie kan selvantænde. De skal opbevares i lufttæt metalbeholder.
 • Sprøjtegifte må ifølge aftale med Miljøstyrelsen ikke bruges på offentlige arealer.

Læs mere om opbevaring af giftige kemikalier i Miljøstyrelsens folder Regler om opbevaring og tyverianmeldelse af giftige stoffer og blandinger.


Senest revideret den 22. november 2023