Hjælpemiddelalgoritmer

Her kan du finde eksempler på 6 forskellige hjælpemiddelalgoritmer. En hjælpemiddelalgoritme er en trinvis beskrivelse af, hvordan et valg af det bedst egnede hjælpemiddel kan gennemføres.

Fra du stiller dit spørgsmål om valg af den rette forflytning eller hjælpemiddel vil du få stillet en række spørgsmål, som du skal svare ja eller nej til. Der er ingen måske-mulighed. Hvert svar resulterer i en pil videre – enten til et nyt spørgsmål eller til et forslag til, hvordan du kan gennemføre forflytningen. I nogle af løsningerne er henvist til brug af et bestemt hjælpemiddel, det er hvor vi for tiden ser det er det bedst anvendelige valg. Tjek på din egen arbejdsplads, hvilke hjælpemidler I anvender der. Hver forflytningsalgoritme slutter desuden med nogle spørgsmål til refleksion. Disse spørgsmål kan du evt. drøfte med dine kolleger lige efter forflytningen, på personalemøder eller i forbindelse med kurser i forflytningsteknik.

Fakta om materialet

Type: Værktøj

Arbejdspladstype: Social og Sundhed

Emne: Forflytning

Sidetal: 8

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2022

Ansvarlig: Jytte Tolstrup