Ergonomipyramide - dagtilbud

Ergonomipyramiden for dagtilbud kan bruges til at skabe opmærksomhed omkring forflytningsteknik i hverdagen.

Som i den kendte madpyramide, er essensen, at man skal bruge mest fra nederste felt i pyramiden, men alle felter skal anvendes i en god forflytningsteknik.

Fakta om materialet

Type: Plakat

Arbejdspladstype: Dag- og fritidstilbud

Emne: Forflytning

Målgruppe: Arbejdsmiljøgruppen

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2011

Opdateret dato: 2018

Ansvarlig: Jytte Tolstrup