Del: - -

Når børnene ankommer

Modtagelsen er en af de situationer, hvor det er vigtigt at inddrage forældrene. Tag fx en snak om, at barnet er et lille menneske, der skal lære at stå og gå på egne ben for at udvikle sig til et selvstændigt individ.

Det kan være en god idé at tale med forældrene om, hvordan børnene selv kan få lov at ankomme til dagtilbuddet.

Lad dog barnet..

  • ..selv gå ind i stedet for at blive båret, så snart han/hun kan gå 
  • ..selv tage overtøjet af - eller hjælpe alt det, som han/hun kan 
  • ..selv kravle op for at kunne vinke farvel, hvis det er nødvendigt

Hjælperefleks eller faglighed

Husk at fortælle forældrene, at I gerne vil undgå at løfte på børnene, og hvorfor det er vigtigt for jer (og for barnet). 

Overvej, hvornår eller om det er nødvendigt at løfte, bære og holde om børnene, når de bliver modtaget. Bliver det styret af hjælperefleks eller af faglighed?

Indkøb/Indretning

For at undgå at belaste dig selv, så undgå at løfte barnet ved modtagelsen. Følgende indretning kan aflaste dig og give motoriske udfordringer til børnene:

  • Stol til den, der modtager børnene.
  • Bænke eller skamler, så børnene selv kan komme op for at vinke, hvis det fx foregår ved et vindue.

Organisering

Nogle dagtilbud har indført en gangvagt, der hjælper med at vinke og sige farvel, så andre voksne kan fortsætte deres igangværende arbejde inde på stuen uden at blive afbrudt. Andre har en ”modtager” siddende i en sofa, så man har mulighed for at kravle op der og sidde lidt som en overgang til legen.


Senest revideret den 7. august 2020