Del: - -

Hverdagens situationer

Du kan godt være omsorgsfuld overfor børnene og samtidig tage vare på dit og kollegernes helbred. Rent praktisk er det en god idé at fokusere på nogle af de centrale gøremål i hverdagen.

Skynder du dig altid at løfte et barn op på skødet, hvis det er ked af det? Eller henter du kluden, hvis nogen spilder mælk? Så har du måske brug for at blive bevidst om dine vaner, så du i stedet for kan bruge din faglige viden til at motivere barnet til at deltage. 

Tag udgangspunkt i den læring, der ligger i de daglige gøremål ved fx måltiderne, i garderoben og ved bleskift. Tag evt. en ting ad gangen.

 

Modtagelse

Modtagelsen er en af de situationer, hvor det er vigtigt at inddrage forældrene.

Tag fx en snak om, at barnet er et lille menneske, der skal lære at stå og gå på egne ben for at udvikle sig til et selvstændigt individ. 


Læs mere om modtagelse.

Garderobe

I garderoben er den voksnes opgave i højere grad at vejlede børnene i stedet for at klæde dem på.

Garderoben er en fantastisk læringsarena for både små og store børn. 


Læs mere om garderoben.

Bleskift på puslebord

Bleskift er omsorg og hygiejne, men det er også en pædagogisk opgave at give barnet en tryg stund med udfordringer, hvor det kan lære om sig selv og sin krop.

Samtidig kan de træne den svære kunst at trække tøj af og tage det på igen. Fx træner barnet vigtig hoftestabilitet ved at løfte numsen, når bleen skal af og på. - Og du undgår at løfte barnets ben og numse. 


Læs mere om bleskift og toiletbesøg.

Bleskift stående

Så snart barnet er stort nok, kan du skifte ble, mens barnet står op.

Lad barnet stå på en skammel i god højde for dig og helt tæt ved, eller lad barnet stå på gulvet, mens du sidder på en taburet med hjul. Herved kan du få et aktivt samarbejde med barnet, og du undgår at bøje fremover i ryggen.


Læs mere om bleskift og toiletbesøg.

Spisetid for børn og voksne

Servicering af børnene med lange ræk og foroverbøjede arbejdsstillinger kan i høj grad undgås, hvis børnene får lov at hjælpe til

Måltidet kan være et svært sted at styre sin hjælperefleks. Der skal ske så meget på én gang, og det sviner og ser ikke altid pænt ud. Når I vil skabe det lærende? måltid, er det vigtigt, at de voksne deltager oprigtigt. Det viser I ved at være til stede og kontinuerligt understøtte børnene og organisere jeres hjælp.


Læs mere om spisetid.

Sovetid

Man kan godt være omsorgsfuld og skabe tryghed uden at bære børnene ud til krybben eller barnevognen.

Undlad at bære børn, der selv kan gå. Kør børn, der ikke kan gå, i en høj klapvogn eller barnevogn til og fra sovepladsen. Organisér jer, så i kan bruge den nødvendige tid på, at de små selv går ud og selv kravler op og ned ad stigen. Det er god motorisk træning for barnet at gå baglæns ned af en stige!


Læs mere om sovetid.

Øvrige situationer

Trøst

Der er dagligt en lang række ”trøste-løft”, som både er meget belastende for ryggen, og som kan fratage barnet selvfornemmelse og håndtering af følelser. Læs mere om trøst.

På tur

Alle de gode råd om at udnytte børnenes ressourcer gælder også, når I er på ture ude af institutionen. Læs mere om når i er på tur.

På legepladsen

En god legeplads giver både børn og voksne mulighed for at bruge kroppen alsidigt. Læs mere om legepladsen.

Det er din og dine kollegers faglige tilgang, der afgør, hvordan barnet bliver støttet i sin udvikling. Det er ikke godt nok for barnet, at de voksne har hver sin måde at hjælpe på. Snak med hinanden om, hvordan I understøtter barnet bedst og samtidig undgår at belaste jeres krop.

Få en fælles holdning

Hver af de typiske hverdagssituationer er et godt udgangspunkt for en snak i personalegruppen om jeres praksis. Måske gør I tingene forskelligt. Måske har I ikke haft tid til at overveje det for nylig. Måske er der brug for en fælles holdning. Til det kan I bruge mange af de spørgsmål, som I finder under afsnittet om 'personalemødet'.

Film og råd

Du kan hente gode råd og forslag til håndtering af de typiske situationer i hverdagen. I nogle af afsnittene er der film, der viser, hvordan den voksne kan støtte barnet i at gøre flere ting selv. Filmene er produceret af MasterMedia for BFA Velfærd og Offentlig administration, 2018.  


Senest revideret den 6. november 2023