Del: - -

Ny organisering af arbejdet

Hvis I skal lykkes med at ændre jeres vaner, er I er nødt til at have tydelige aftaler om, hvem der gør hvad. I starten kræver det disciplin. Men se det som en prøvehandling, som I skal drøfte og justere, når I har afprøvet jeres aftale i nogle uger.

Aftalen kan for eksempel handle om, hvem der hjælper børnene i garderoben, og hvem der først går på legepladsen. Se på, hvor de største muligheder er for at træne børnene til at hjælpe sig selv. I kan finde inspiration i afsnittet om Hverdagen. Eller I kan tage udgangspunkt i en række spørgsmål til personalemødet. Find sammen ud af, hvilken praksis der giver mest kvalitet.

Samarbejd med forældrene
Fortæl forældrene, hvorfor I ændrer praksis. Måske vil de følge med og gøre det samme. Det vil motivere barnet meget mere, hvis I sammen støtter det til at gøre tingene selv: selv gå ind om morgenen, selv hjælpe med at tage overtøjet af, selv køre cyklen på plads og selv øse mad op hjemme.

God arbejdsmiljøledelse

Det kræver ledelse at sætte rammer for gode pædagogiske drøftelser og beslutninger, og det kræver ledelse at følge op på dem i hverdagen. Det er samtidig vigtigt, at alle kolleger bakker op om de fælles beslutninger.

Alle medarbejdere kan komme med forslag til arbejdsmiljøgruppen. Man kan f.eks. opdele indsatser i fire områder:

  • Arbejdsteknik og arbejdets udførelse
  • Arbejdsstedets indretning
  • Arbejdets tilrettelæggelse
  • Teknisk udstyr og hjælpemidler

Sammen kan I derefter prioritere, f.eks. hvilke hjælpemidler I har brug for. Det kan være stiger til krybben/barnevognen, taburet på hjul til garderoben osv.

I kan også hente inspiration under ’Værktøjer’ og  Hverdagensamt i bogen Løft og Leg, som ligger til gratis download på bupl.dk. Konkrete cases finder i under afsnittet pædagogik.

Internt samarbejde

Når I arbejder med forandringer, er det vigtigt at støtte hinanden. Det kræver følgende af kulturen:

  • Personalet reflekterer over sin egen pædagogiske praksis i fællesskab. 
  • Personalet giver hinanden sparring 
  • Kolleger kan kommentere hinandens praksis på en måde, så det accepteres og opfattes som omsorgsfuldt, hjælpsomt og fagligt udviklende. 
  • Kolleger på samme stue forpligter sig til at handle ensartet, så børn og forældre ikke kan spille personalet ud mod hinanden. 

Senest revideret den 3. juni 2022