Del: - -

Værktøjer

Inspiration og idéer til at skabe sammenhæng mellem pædagogik og ergonomi samt værktøjer, der kan hjælpe forandringssprocessen på vej.

Faglige værktøjer

Spørgsmål til personalemødet
Når sammenhængen mellem pædagogik og ergonomi skal på dagsordenen i jeres dagtilbud, kan det være en god idé at tage de indledende snakke i fællesskab. Projektet Løft og Leg har udarbejdet en række spørgsmål, som hjælper jer til at komme omkring de væsentligste emner på jeres personalemøde. 

Idébank  
En gruppe arbejdsmiljørepræsentanter fra dagtilbud i Aarhus Kommune har på en audit delt deres gode idéer til, hvordan man kontinuerligt arbejder med gode ergonomiske vaner og forebygger ulykker.

Ergonomistafet

Eksempler på indholdet i Hedensted Kommunes ’ergonomi-stafet’. På PDF kan I hente konkrete anvisninger til ny pædagogisk praksis, logbog, feed-back-ark og metodebeskrivelse.

Værktøjer til forandringsprocesser

Værdsættende samtale
Værdsættende samtale er en tilgang til det psykiske arbejdsmiljø, som er afprøvet på en række arbejdspladser i social- og sundhedssektoren. Den værdsættende metode er et mentalt opgør med problem- og mangeltænkningen, der fokuserer på problemer, fejl og mangler. Værdsættende tænkning fokuserer i stedet på ressourcer, værdier og drømme.

Stressværktøjer 
Stressværktøjerne beskriver processer, som specifikt har til formål at forebygge stress og udbrændthed. Serien 'Vi forebygger stress sammen' består af 10 værktøjer til organisationsudvikling og forebyggelse af stress:

  1. Hvad er stress?
  2. Kan og Skal krav
  3. Strategier mod stress
  4. Aktiverende APV
  5. Lederens opgaver med stress
  6. Omgangstone og kollegialitet
  7. Personalemøder og kultur
  8. Supervision og sparring
  9. Stresspolitik
  10. Forandringer og stress

Eksterne værktøjer

Børnemiljø
De voksnes ergonomi kan med fordel kobles sammen med både APV-arbejdet og med det lovpligtige arbejde med børnemiljø. Dansk Center for Undervisningsmiljø har lavet en vejledning til arbejdet, som både gælder dagpleje og institutioner. 


Senest revideret den 24. juni 2020