Del: - -

Spørgsmål til personalemødet

I projekt Leg og Løft fra Århus Kommune er der lavet en række lister med spørgsmål, som I kan tage udgangspunkt i på jeres personalemøder, når I skal diskutere ergonomi i forhold til dagligdagens forskellige situationer.

Listerne er opdelt efter situationer: 

Modtagelse

Barnet kan måske komme til at opleve sig som en “pakke”, hvis det sådan overdrages fra arm til arm. En god modtagelse afhænger af at ansatte og forældre taler om deres forventninger allerede fra starten.

Her er en række spørgsmål, I kan tage udgangspunkt i, når I på personalemødet skal diskutere ergonomi i forbindelse med modtagelse.

Overvejelser i forbindelse med modtagelse af børn

 • Hvad indebærer en god modtagelse? Hvad er god omsorg i modtagelsen? Er der modtagelser, der kan forbedres?
 • Hvilke praktiske muligheder (og udfordringer) giver jeres hus for en god modtagelse og en god afsked med forældrene?
 • Er der et sted, hvor personalet kan modtage børn siddende?
 • Hvordan ser modtagelses-kulturen ud blandt personalet? Anser nogle medarbejdere det for en del af deres faglighed at bære og trøste et barn, der er ked af at sige farvel?
 • Hvordan bygger I varme, nærhed og kropskontakt ind i modtagelsen uden at belaste?
 • Hvad vil I forandre, og hvordan formidles forandringerne til forældrene?

Garderoben

Taburetten er bedre end at sidde på bænken, idet du med hjul under bedre kan komme tæt på barnet - gerne have det mellem dine knæ – uden at du bøjer forover og vrider i ryggen, når du hjælper barnet.

Den voksne kan med fordel sidde på en lav taburet på hjul og med drejeligt sæde. Den må gerne kunne gå meget lavt ned, som f.eks. ca. 30 cm. over gulvet.

Her er en række spørgsmål, I kan tage udgangspunkt i, når I på personalemødet skal diskutere ergonomi i forbindelse med garderoben.

Overvejelser i fobindelse med garderobearbejdet

 • Hvordan skaber I de bedste betingelser for, at barnet får mest mulig læring gennem arbejdet med overtøjet? Pædagogisk, i rum og rammer og f.eks. stress og støj.
 • Er ergonomi tænkt ind, herunder arbejdsstillinger for de voksne, når børnene hjælpes med tøjet?
 • Hvilken hjælp virker for børnene inspirerende og opmuntrende - og hvilken hjælp virker begrænsende og passiviserende?
 • På hvilken måde kan de fysiske rammer i jeres garderobe støtte barnets læringsmuligheder i opgaven med at mestre overtøjet?
 • Bliver der taget højde for hvilke børn, der kan drage læring af hinanden og hvilke børn, der tværtimod vil forstyrre hinanden?
 • Hjælpemidler: støvleknægt / skohorn til børnene? Lav taburet på hjul til de voksne?
 • Lægger personalets organisering af arbejdet i garderoben op til de bedste muligheder for vejledning af det enkelte barn?

Bleskift

Generelt kræver den aktive inddragelse af barnet både tålmodighed, fokus på opgaven, opmærksomhed og pædagogiske redskaber.

Her er en række spørgsmål, I kan tage udgangspunkt i, når I på personalemødet skal diskutere ergonomi i forbindelse med bleskift.

 • Hvad kan være fysisk belastende ved puslebordet?
 • Hvilke løft og arbejdsstillinger vil vi gerne undgå?

Overvejelser i forbindelse med bleskift

 • Ergonomi: er personalet bevidst om god puslebordshøjde? Er der lave taburetter på hjul på toilettet? Er tingene indrettet hensigtsmæssigt, så du ikke skal række for langt eller for skævt? Kan I undgå de mange knapper f.eks. i bodystockings – ved at samarbejde med forældrene?
 • Opfattes bleskift som en attraktiv pædagogisk opgave eller modsat en lavstatus pligtopgave?
 • Hvordan prioriterer du og dine kolleger barnets aktive medvirken - er der enighed i personalegruppen? Skal der arbejdes med motivation?
 • Hvad kræver det af kollega gruppen at prioritere tid og fokus på barnets læringsbetingelser og aktive medvirken i bleskiftet?
 • Er det nødvendigt med aftaler mellem de voksne på badeværelset, enten om hvor mange I kan være der samtidig, eller f.eks. om hvordan I bedst skaber rammer for at bevare kontakt med det enkelte barn og ikke forstyrrer hinanden?

Oprydning

Barnet skal lære gode vaner og at aktiviteter har en begyndelse – et forløb – og en afslutning. Derfor er det vigtigt, at barnet deltager i oprydning.

Men oprydning kræver igen en professionel stillingtagen til om og hvornår, det er nødvendigt at rydde op. Altid før frokost? – eller kan en leg foregå over flere dage?

Her er en række spørgsmål, I kan tage udgangspunkt i, når I på personalemødet skal diskutere ergonomi i forbindelse med oprydning.

Overvejelser omkring oprydning

 • Hvilke læringsmuligheder har barnet i oprydningen?
 • På hvilken måde og hvor meget skal børnene inddrages i oprydning?
 • På hvilken måde kan fysiske rammer / indretning / materialer støtte og inspirere børnene til at rydde op?
 • Er der noget i de fysiske rammer, der forværrer belastningerne (tunge møbler, overfyldte hjørner, legetøj placeret for højt, dørtrin osv.)?
 • Hvilke hjælpemidler er der gode erfaringer med at anvende?
 • På hvilken måde skal de voksne motivere og inspirere børnene i oprydningen?
 • Op- og nedstoling i forbindelse med rengøring eller samling af taburetter i stak - fungerer det ergonomisk tilfredsstillende - for både pædagogisk personale og rengøringspersonale?

Hjælpemidler

Ideer til hjælpemidler inde:
Løvrive og/eller kost i både voksen- og børnestørrelse, kasser og skuffer med tekst, farver og billeder, kasser på hjul, legetøjstæpper: Lego eller andet småt legetøj ligger i finmasket net eller tæppe nede i kurven og spredes ud gulvet på tæppet.

Ideer til hjælpemidler udenfor:
Opsamlingsvogn, lad sandkasselegetøj ligge, beholder til sandkasselegetøj tæt på sandkassen, hylder og kroge i skuret, parkeringsafmærkning i skuret, trækstang til mooncar/cykel.

Trøst

Kun ved voldsomme ulykker, skal personalet handle hurtigt og i særlige tilfælde løfte barnet op.

Et almindeligt fald på legepladsen med mindre skrammer kan kræve trøst, men ikke nødvendigvis et løft. Måske den voksne lige så godt kan sætte sig ned hos barnet, eller sætte sig på en bænk med barnet på skødet?

Her er en række spørgsmål, I kan tage udgangspunkt i, når I på personalemødet skal diskutere ergonomi i forbindelse med trøst.

Overvejelser i forbindelse med trøst

 • Hvilke trøste situationer er mest belastende for personalet?
 • Hvornår opstår de typisk?
 • Hvilke løft kan I undgå, når der trøstes?
 • Hvordan vil I give en god kropskontakt i trøst – uden at belaste jer selv? 
 • Hvordan skal trøst se ud fremover, når der både tages hensyn til den voksne og til barnets behov?
 • Hvad er god omsorg og nærhed, når der trøstes?
 • Hvordan hjælper I hinanden til at gennemføre ændringerne?
 • Skal der formidles noget til forældre?

Senest revideret den 22. april 2021