Del: - -

Psykisk arbejdsmiljø

Trivslen og det psykiske arbejdsmiljø har betydning for lægepraksisens sygefravær, produktivitet og konflikter, og det påvirker ofte graden af udskiftning blandt personalet.

Stress
Et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan bl.a. give stress og udbrændthed. De fysiske symptomer kan være hjertebanken, muskelspændinger og hovedpine, mens de psykiske symptomer kan være hukommelses- og koncentrationsproblemer, nervøsitet, tristhed og træthed. Læs mere om stress 

Mobning
Mobning er vedvarende chikane af en enkelt kollega. Der er altså tale om andet end de almindelige og normalt harmløse drillerier, som vi kender fra mange arbejdspladser. Læs mere om mobning

Vold og trusler
Hvis jeres lægepraksis har konsultationer med misbrugere eller psykisk syge, er der en øget risiko for overfusning fra vrede patienter, og du kan blive udsat for trusler eller vold. Læs mere om vold og trusler.

Ledelse og samarbejde
Selv i meget små lægepraksiser er ledelse og samarbejde afgørende for, om medarbejderne har et godt psykisk arbejdsmiljø. Læs mere om ledelse og samarbejde.

Kompetenceudvikling
Alle medarbejdergrupper kan have behov for en løbende udvikling af deres arbejdsopgaver og kompetencer - og til tider også for egentlig efteruddannelse. Læs mere om kompetenceudvikling.


Senest revideret den 29. maj 2024