Del: - -

Mobning

Mobning er vedvarende chikane af en enkelt kollega. Der er altså tale om andet end de almindelige og normalt harmløse drillerier, som vi kender fra mange arbejdspladser.

Ofte spiller flere faktorer ind

Der er som regel flere faktorer, der spiller ind, og tit handler det om et samspil mellem egenskaber hos de personer, som mobber/bliver mobbet og faktorer på arbejdspladsen. Årsagen til mobningen skal dog primært søges i forholdene i lægepraksisen og ikke i de personlige egenskaber hos de implicerede.

Faktorer på arbejdspladsen

Blandt faktorerne på arbejdspladsen kan være stresset arbejdsklima, dårlig konfliktløsning, usikkerhed i forbindelse med omstruktureringer, nedlæggelse af afdelinger eller mulige fyringer. Disse forhold kan være med til at skabe et anspændt klima, fordi de reelle problemer er svære eller umulige for den enkelte af løse. 

Personlige faktorer

Blandt faktorerne på det personlige plan kan være usikkerhed og ængstelighed, overfølsomhed overfor kritik og sårbarhed. Mellem medarbejdere kan der være holdningsforskelle, misundelse, jalousi og personlige antipati. Det er vigtigt at sikre, at medarbejderne har en god social støtte i dagligdagen.

Læs mere om mobning her.


Senest revideret den 29. maj 2024