Del: - -

Kompetenceudvikling

Alle medarbejdergrupper kan have behov for en løbende udvikling af deres arbejdsopgaver og kompetencer - og til tider også for egentlig efteruddannelse.

Det er vigtigt løbende at have en dialog om, hvilken vej den enkelte ønsker at bevæge sig, og hvordan lægepraksisen kan understøtte dette gennem udvikling af arbejdsopgaver, organisering og gensidig oplæring og sparring.

Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) kan være et godt redskab til at skabe dialog om kompetenceudviklingen.

Der kan også være brug for decideret efteruddannelse for at sikre, at faglig og personlig kunnen altid svarer til det arbejde, der skal udføres.

Det kan f.eks. være nødvendigt med målrettet efteruddannelse, hvis særlige befolkningsgrupper skal modtage behandling. Eller når lægepraksisen indfører nye arbejdsformer, behandlingsmetoder, analysemetoder eller IT-systemer.


Senest revideret den 23. april 2020