Del: - -

Sikkerhedsprodukter

Sikre arbejdsprocedurer, undervisning m.m. kan ikke altid alene minimere risikoen for stikskader. EU’s direktiv om forebyggelse af stikskader fastslår nu, at såfremt et instrument eller andet udstyr udgør en risiko for stikskader, skal erstatning med særlige sikkerhedsinstrumenter/- udstyr hvor muligt være en del af strategien til forebyggelse af uheld.

Indhold:

Definition af sikkerhedsprodukter 
En kort beskrivelse af hvad man forstår ved sikkerhedsprodukter og eksempler på forskellige typer.

Krav til sikkerhedsinstrumenter
Nogle råd om hvilke egenskaber der er hensigtsmæssige ved sikkerhedsinstrumenter.

Vurdering af behovet 
En gennemgang af hvilke faktorer I bør overveje, når I skal vurdere behovet for sikkerhedsprodukter.

Valg af sikkerhedsprodukt 
Forslag til fremgangsmåde når I skal vælge produkt, herunder hvilke krav produktet bør opfylde.

Case: Sikkerhedsudstyr betaler sig
En målrettet indsats og brug af sikkerhedskanyler, -PVK, -katetre og lignende har på få år halveret antallet af stikskader på Hospitalsenheden Horsens (HeH).


Senest revideret den 17. august 2020